Газовая промышленность мира

Газова промисловість світу

Промисловість природного газу.

Використання газ всіляко: основна частина прямує на потреби енергетики, інша використовується як технологічне паливо для сушки різної продукції, на побутовий вжиток в комунальному господарстві. Газ в зрідженому або стислому вигляді застосовується в двигунах внутрішнього згорання в автомобілях. Енергетичне використання природного газу визначається високою теплотворною здатністю, простотою технологічного устаткування для спалювання газу і мінімальним забрудненням середовища. Він - найперспективніший вигляд палива в світі. З другої половини ХХ ст природний газ отримує дуже широке вживання як сировину для ряду галузей промисловості. Найкрупнішим споживачем газу стала хімічна промисловість, в якій виділяється азотне виробництво. Попутний нафтовий газ, витягуваний в процесі видобутку нафти, також є висококалорійним паливом, але ще більшу цінність представляє як сировина для нафтохімічної і хімічної промисловості. Він містить багато етану, пропана, Бутану і так далі пластмас, що йдуть на здобуття, синтетичних каучуків і ін. продуктів. Попутний газ частенько спалюється у факелах в місцях видобутку нафти. Розвідані запаси природного газу в світі на початок 1997 р. оцінювалися в 145 трлн. м3. До 40% доводиться на держави СНД, 33% - на країни Ближнього і Середнього Востока,:6% на Північну Америку і 4% - на Західну Європу. Ресурсами газу володіють також країни Африки (Алжір, Нігерія і ін. ), Південно-східна Азія (Індонезія, Малайзія і ін. ), Південна Америка перспективні газоносні площі Охоплюють величезні території і акваторії світового океану. Розміщення досліджених і прогнозних запасів природного газу особливо вигідно для Росії. Доля промислово розвинених країн в світових запасах природного газу менше 10%. Зовнішня торгівля природним газом зростає, але відстає від темпів розвитку його видобутку. Його експортна квота більш ніж в 2 рази поступається нафтами, що пояснюється особливостями транспортування в основному по газопроводах. Експортні потоки газу переважно є міжрегіональними. Провідними регіонами, де відбуваються експортні операції з газом, залишаються Східна Європа - 19% і Північна Америка - 17%. Сумарно по їх території йде більше 80% зовнішньоторговельних постачань газу

Набагато менше значення мають міжрегіональні потоки природного газу. Основні потоки йдуть в межах Азіатсько-тихоокеанського регіону (з Індонезії, Малайзії, Брунея, Австралії, і США до Японії, Республіки Кореї, о. Тайвань) і у меншій мірі з Африки (Алжір) і Близького Сходу в держави Західної Європи.  Їх всіх первинних енергоресурсів виробництво і вжиток природного газу зростає найбільш швидкими темпами. Цьому сприяють хороша ресурсна база, зручність використання, екологічна чистота. Газ використовується в житловому секторі, торгівлі, у сфері послуг, промисловості і на транспорті. Зростає його вжиток для вироблення електроенергії. За 1999 р. світовий вжиток природного газу збільшився на 35 млрд. куб. м. , в 2000 р. очікується приріст на рівні близько 60 млрд. куб. м. (див. таблицю 1). Поступово зростає і доля природного газу в структурі вжитку первинних енергоресурсів. Найвищий показник досягнутий в країнах СНД - 53,2. Найбільш швидкими темпами зростає вжиток газу для вироблення електроенергії в країнах ОЕСР і у ряді країн, що розвиваються. У 80-х і на початку 90-х років в країнах ОЕСР наголошувався деякий застій, і навіть зниження вжитку газу на теплових електростанціях. Проте вже з середини 90-х років під впливом лібералізації ринку газу і електроенергії в США і Великобританії положення стало мінятися. У Великобританії доля газу, що спалюється для вироблення електроенергії, виросла з 18,2% в 1995 р. до 23,9% в 1998 р. , що

1 2 3