Гендерная социология

width="36%">

Індивідуальні функції

Репродуктивна

Біологічне відтворення суспільства

Задоволення потреби в дітях

Виховна

Соціалізація дітей та молоді, підтримка безперспективності суспільства

Задоволення потреби в контактах з дітьми; їх вихованні, самореалізації в дітях

Соціально-статусна

Передача певного соціального статусу членам сім'ї, відтворення соціальної структури суспільства

Задоволення потреб у соціальному просуванні

Первинного соціального контролю

Відповідальність та обов'язки батьків щодо поведінки дітей, моральна регламентація поведінки членів сім'ї

Формування та підтримання моральних санкцій за порушення норм взаємин між членами сім'ї

Сексуальна

Контроль сексуальної поведінки членів суспільства

Задоволення сексуальних потреб

Духовного спілкування

Розвиток членів сім'ї як особистостей

Духовне взаємозбагачення членів сім'ї

Емоційна

Емоційна стабілізація членів суспільства

Емоційна підтримка членами сім'ї, задоволення потреб в особистому щасті

Матеріального забезпечення

Матеріальна підтримка неповнолітніх та непрацездатних членів суспільства

Надання матеріальних коштів одними членами сім'ї іншим

Господарсько-побутова

Підтримання соціального здоров'я членів суспільства, догляд за дітьми

Надання господарсько-побутових послуг одними членами сім'ї іншим

Дозвільна

Організація дозвілля членів суспільства

Задоволення потреб у спільному відпочинку

Тендерна соціологія у своїх дослідженнях спрямовує погляд передусім на такі проблеми сучасної сім'ї: причини панування чоловіків у родині та в суспільстві загалом; стереотипи свідомості чоловіків і жінок, що виправдовують підлеглий стан жінок у сім'ї та суспільстві, а також засоби, за допомогою яких чоловіки підтримують ці стосунки; непаритетний розподіл сімейних ролей тощо.

3. Проблема тендерних відмінностей у світовій соціології

Проблемами тендерних відмінностей, нерівності чоловіків і жінок цікавляться усі соціологічні концепції, напрями, парадигми.

3.1. Соціобіологічна парадигма

На думку її представників (Е. Вілсон, Д. Бараш), біологоанатомічні відмінності зумовлюють протилежні соціальні статуси й ролі чоловіків та жінок, що виявляється у відповідних формах поведінки. Наприклад, жінка завжди впевнена, що народжена нею дитина — частина її самої, вона схильна до її виходжування, до створення домашнього затишку. Заради благополуччя своїх дітей жінки прагнуть сексуальних контактів з чоловіками, які належать до більш високих, ніж вони, соціальних верств. Генетичний код чоловіків рішуче впливає на їх агресивність та наполегливість: щоб мати успіх у жінок, вони змушені змагатися не тільки фізично, але й у сферах економіки та політики. Соціобіологи припускають, що і чоловіки, і жінки можуть обрати інші варіанти поведінки, але в такому разі це суперечитиме їх генетичним кодам, що негативно позначиться на них та їх дітях.

Опоненти соціобіологічних концепцій, не заперечуючи значущості статевого чинника, вважають, що сексуальність, статуси та ролі чоловіків і жінок детерміновані передусім

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы