Гендерный аспект формирования вредных привычек

фактор відбиває ступінь організованості індивідуального життя дитини. І хоча вага його значно нижче, ніж, скажімо, вага фактора сімейних відносин, але і він вносить свою частку в пояснення картини  поширення дитячого алкоголізму і доповнює уявлення про роль родини в психологічному і соціальному здоров'ї дитини.   

         Шостий фактор свідчить про роль сформованих смисложиттєвих  орієнтирів молодої людини, що складають психологічний стрижень особистості й основу вольового поводження. Відсутність визначених цілей і сформованих ціннісних установок приводить до  конформного поводження, залежності від оточення. Потрапляючи в оточення, де цінністю і нормою є вживання алкоголю, така молода людина не в змозі протистояти негативному впливу перекручених цінностей.

Таким чином, підводячи підсумок факторного аналізу, ми можемо сказати, що найбільш значимими чинниками, що визначають ставлення молодих людей до алкоголю, є неблагополуччя у відносинах з родиною і порушення нервово-психологічної рівноваги, іншими словами – стрес. Їх доповнюють  такі фактори, як позитивне ставлення до алкоголю оточення молодої людини, неінформованість про наслідки вживання алкоголю, неорганізованість життя, відсутність цілей, конформізм.   

Крім того, в анкеті стояло питання, що молоді люди самі вважають основними причинами вживання наркотиків та алкоголю. Аналіз відповідей в гендерному розрізі показав, що практично немає суттєвих відмінностей у причинах прилучення юнаків і  дівчат до алкоголю . При цьому, як і слід було очікувати, думка, що випивка – це круто, більший вплив робить на хлопців: вживаючи алкоголь, вони намагаються демонструвати “чоловіче” поводження. Крім цього, у юнаків значно вищий зв'язок з частотою вживання алкоголю виявляє потреба розслабитися, забути про проблеми, тоді як у дівчат алкоголь – це засіб підбадьоритися

 

Учасники опитування з різним освітнім статусом також не показали яких-небудь значимих розходжень у причинах прилучення до алкоголю.   Провідне місце в ній учасники опитування відвели впливу традицій, впливу середовища, бажанню розслабитися, підняти настрій. Єдине розходження, що було відзначено: на школярів сильніше діє установка “випивка – це круто”, у той час як студенти  більш високу значимість приписали відсутності нормальних орієнтирів і цілей у житті. Що є цілком зрозумілим: школярі знаходяться у стані самоствердження, в той час як студенти вже в стані оцінок смисложиттєвих орієнтирів.   

         Між тим аналіз інформації продемонстрував, що у групі школярів найбільш вагомим фактором, що провокує вживання алкоголю,  є неблагополуччя сімейних відносин. Слідом у міру зниження ваги виступають такі фактори, як потреба зняти емоційну напругу, вплив навколишнього середовища, недостатня інформованість, неорганізованість дозвілля. У групі учнів ПТУ фактор “вплив навколишнього середовища”, виявився більш значимим, ніж у групі школярів і виступив уже на друге місце, відразу за фактором “неблагополуччя сімейних відносин”. У групі студентів ВНЗ найбільш вагомим фактором став вплив найближчого оточення молодої людини, і зокрема його родини. Наступним по значимості виступило прагнення зняти емоційну напругу, і лише потім як фактор, що має визначену вагу, виступила напружена обстановка в родині. Іншими словами студенти надають значення не просто емоційній атмосфері в родині, а тому цілеспрямованому впливу на формування життєвих позицій дитини, що вона робить.    

         Порівняльний аналіз причин вживання алкоголю молодими людьми, що живуть у населених пунктах різного типу, показав, що тут також практично не спостерігається розходжень. Скрізь на основні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные