Гендерный аспект формирования вредных привычек

позиції виступили причини, що відбивають дію двох основних факторів: емоційна напруга і вплив середовища : 

Причому, жителі села вивели на перше місце вплив середовища, а жителі міст і селищ міського типу – прагнення зняти емоційну напругу. Можливо, це пояснюється тим, що в селі, яке являє собою маленький замкнутий соціум,  міжособистісна взаємодія по значимості набагато вища. А рівень стрессогенності життя в місті значно вищий, ніж у селі. Одне очевидно, що стрес і розповсюджені стереотипи про способи зняття цього стресу грають злий жарт із молоддю, яка тільки вступає в самостійне життя і ще не дуже вміє протистояти всім його перипетіям.

         Факторний аналіз причин вживання алкоголю також не показав яких-небудь значимих розходжень між жителями міста і села. Так, в обох групах на перше місце вийшов фактор неблагополучних сімейних відносин. Примітно, що вихованню, яке дає родина своїй дитині, у селі надають більшого значення, ніж у місті. Можливо, це пояснюється тим, що в селі  більшою мірою збереглася структура тісних сімейних зв'язків і, зокрема, зв'язків між батьками і дітьми. У місті функція виховання (через  високу зайнятість батьків) усе більше переходить до різних суспільних інститутів: школа, двір, компанія однолітків, де дитина проходить соціалізацію, а турбота батьків зводиться до того, щоб одягти, узути, нагодувати .  

Наступним по значимості виступив фактор, що визначає бажання зняти нервову напругу. На третє місце у всіх групах вийшов фактор впливу навколишнього середовища і стереотипів, розповсюджених у ньому. Причому  така причина, як страх скривдити друзів відмовою  у селі здобуває  більшу значимість, ніж у місті

Акцентуючи увагу на дії такого фактора як неблагополучні сімейні відносини, варто відзначити, що у порівнянні з минулим роком відносно знизився відсоток молодих людей, незадоволених стосунками з батьками, однак частка їх усе одно залишається значна – кожен п'ятий .

Підводячи підсумок аналізу динаміки і причин поширення пияцтва, ми можемо відзначити деяку тенденцію до збільшення, у порівнянні з минулим роком, числа молодих людей, що систематично вживає спиртні напої. Тенденція ця найбільш виражена в середовищі учнів ПТУ і студентів. У порівнянні з минулим роком помічено більший вплив на поширення дитячого алкоголізму таких факторів як відсутність  інформаційного забезпечення і рівень соціально-економічного неблагополуччя родин.  

3. ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ:  ПРИЧИНИ, ДОСВІД, ДИНАМІКА 

При вивчені цього питання нас цікавило, яким є досвід вживання наркотиків молоддю , які причин штовхають її до вживання наркотиків, як міняється з часом інтенсивність цього вживання.

         За даними обох опитувань пята частка  молодих людей знайомі з дією наркотиків. Але за рік кількість  молоді, що вживає наркотики зросла майже на  6% . Серед учнів ПТУ і студентів ВНЗ цей відсоток ще більше (8,9%  і  11,5%,  відповідно). Поясненням може бути те, що наркотики, як дороге задоволення, більш доступні  забезпеченішим і самостійним (порівняно зі школярами) студентам.

         Аналіз показників у гендерному розрізі показує, що хлопці частіше, ніж дівчата пробавляються наркотиками. При цьому,  порівняно з минулим роком,  відзначається збільшення числа юнаків, що захоплюються наркотиками на 9,1%,   дівчат на 2,1%  .

В місті молоді люди вживають наркотики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные