Гендерный аспект формирования вредных привычек

вдвічі частіше, ніж на селі , при цьому в обох типах поселень зафіксовано збільшення числа молодих людей, що вживають наркотики.

Найістотнішими причинами вживання наркотиків є цікавість, бравада, прагнення до незвичайних відчуттів, вплив оточення.   При цьому стає очевидним, що цікавість підігрівається більш “досвідченими” товаришами і доповнюється власною самовпевненістю та наївністю початківця. Бажання випробувати незвичайні відчуття, спробувати щось, про що знають інші, підсилюється  прагненням бути як усі, не виглядати білою вороною. Сприятливою умовою при цьому є відсутність батьківського контролю за життям і дозвіллям дитини.

Факторний аналіз масивів інформації за два роки розкриває таку структуру причин.

Перший фактор, що набрав найбільшої ваги, свідчить про значний вплив оточення на ставлення молодої людини до наркотиків. Разом з тим стає очевидною важлива роль у цьому процесі такої особистісної риси, як конформізм. Він робить молоду людину, з одного боку піддатливішим впливові оточення, з іншого боку – обумовлює некритичне мислення, зайву самовпевненість, браваду, що штовхають його на “героїчні” учинки.          

Наступним по ступеню впливу виступив фактор, названий нами “неблагополучна обстановка в родині”. Він відбиває негативний вплив на соціальний розвиток і здоров'я дитини таких моментів, як порушені сімейні зв'язки, напружені взаємини дітей з батьками, відсутність батьківського контролю. При цьому найбільш важливим стає відсутність батьківської уваги

Наступний по значимості фактор відбиває потреби молодої людини справитися зі стресом, змінити фізичний стан. При цьому очевидно, що використання наркотиків, як спосіб справитися з навантаженням – є деяка данина молодіжній моді. Так часто молоді люди відповідають, що наркотики допомагають  їм підбадьоритися, набути робочого стану, що вживати наркотики – це круто, що наркотики дають змогу мати кайф, зазнати незвичайних відчуттів

Четвертий фактор відбиває вплив інформації на ставлення молодих людей до наркотиків. Відсутність знань про наслідки вживання наркотиків, а також перекручені цінності і пріоритети стають благодатним ґрунтом для впливу інформації, що створює позитивне ставлення молоді до наркотиків:

         Таким чином, підсумовуючи результати факторного аналізу, ми можемо сказати, що найбільш значущим чинником поширення наркоманії в молодіжному середовищі є цікавість, інтерес і негативний вплив більш “досвідчених” однолітків, що підігрівають і підтримують  цей інтерес.   У свою чергу настільки висока ефективність впливу оточення стає можливою завдяки власній наївності і неуцтву молодих людей,  а також невмінню цивілізованими методами боротися зі стресом, психічними і фізичними перевантаженнями. При цьому недостатня увага до організації часу молодої людини і контролю з боку родини, приводить до того, що цим займається дворова компанія.

У порівнянні з минулим роком спостерігаються деякі зміни в силі і виразності дії визначених причин. Так, більш вираженим став фактор впливу оточення.   Очевиднішим виявився його взаємозв'язок з  такими особистісними властивостями як інфантилізм і конформізм. Більш вагомим став фактор, що відбиває негативний вплив неблагополучної обстановки в родині (так якщо в 2003 році фактор по вазі займав четверте місце, то в  2004 – друге). Більш явним і одночасно усвідомленим став дефіцит знань про наслідки вживання наркотиків.  

         Розподіл показників за гендерною ознакою свідчить про те, що перелік основних причин, які провокують юнаків і дівчат до вживання наркотиків практично ідентичний. Незначні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные