Гендерный аспект формирования вредных привычек

відмінності полягають у тому, що юнаки вище, ніж дівчата оцінюють можливість одержати незвичайні відчуття від вживання наркотиків, а також відсутність систематичних знань про їх дію . Дівчата вище оцінили вплив напружених взаємин з батьками, неблагополучної обстановки в родині.

Аналіз причин прилучення до наркотиків у групах з різним освітнім статусом показав, що з приводу таких причин як цікавість, самовпевненість, прагнення до незвичайних відчуттів і провокуючий вплив середовища думка представників усіх груп одностайна. В ієрархії причин вони займають перші місця.

Крім того, виявилося, що для школярів, а вони  знаходяться у фазі становлення соціального “Я”, досить вагомим є прагнення виглядати “крутим”, а також недолік знань про дію наркотиків. Учні ПТУ відзначили як більш значимі відсутність батьківської уваги і контролю, напружені відносини з батьками, важку атмосферу домівки. Варто зазначити, що дію саме цих факторів у студентській групі оцінили набагато нижче. Імовірно, це слід розуміти так, що дані проблеми і є більш розповсюдженими в родинах учнів ПТУ. Студенти як більш істотне відзначили моральність самих батьків, відсутність нормальних орієнтирів у житті, цікавої справи, яка б захопила, зацікавила, а також можливість за допомогою наркотиків зняти стрес. Імовірно, актуальність названих причин дійсно пояснюється фізичними і психічними навантаженнями, що їх доводиться переживати сучасному студентові, а можливо це скоріше данина молодіжній моді – знімати стрес за допомогою наркотиків і тоді тут дійсно набирають сили названі вище причини – відсутність нормальних орієнтирів і цілей у житті.

Порівняльний аналіз причин уживання наркотиків жителями сіл, селищ міського типу і великих міст показує, що і тут на перше місце виступають такі фактори, як цікавість, агітація більш “досвідчених” друзів, мода на наркотики, впевненість у власній невразливості, і як сприятлива  умова – відсутність батьківського контролю

Міська молодь, крім усього, акцентувала увагу на таких причинах, як доступність наркотиків, моду на них, а також можливість пережити надзвичайні відчуття, зняти напругу .

У цілому, підводячи підсумки аналізу динаміки і причин уживання наркотиків, ми можемо відзначити таке. Порівняно з 2003 роком помітна тенденція до збільшення числа молодих людей, що вживають наркотики. У групах з різним освітнім статусом  це в першу чергу студенти ВНЗ і учні ПТУ. У гендерних групах число споживачів наркотиків збільшилося в основному за рахунок юнаків. Серед представників різних населених пунктів дану тенденцію демонструють переважно жителі міст  і селищ міського типу. Аналіз причин уживання наркотиків показує, що основними факторами, що провокують молодь до вживання психотропних речовин, є цікавість, конформізм, що обумовлює піддатливість молодої людини впливу, як безпосереднього оточення, так і загальнопоширеної “моди” на наркотики. Сприятливою умовою є відсутність уваги і контролю з боку родини.

Помітним є брак інформації для села, до якого практично не доходить діяльність програм і центрів  соціального захисту молоді. Цілком зрозуміло, що саме в маленьких містечках актуальна проблема організації дозвілля молоді, у якого вільного часу в порівнянні із сільськими дітьми значно більше, а можливість відвідувати які-небудь спортивні чи інші дитячо-юнацькі організації, на відміну від міських хлопців,  значно нижча. Так само як і нижча  заможність батьків, можливість організувати їм дозвілля.  

Причини поширення ВІЛ/СНІДу  в учнівському

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные