Географические информационные системы ОВД Украины

style="text-align: Сигнали тривоги від датчиків передаються патрульними стан¬ціями сил реагування, абонентськими і вузловими станціями (ретрансляторами) до центру оброблення інформації та управління системою по каналах радіо- і телефонного зв’язку. Основним елементом відображення інформації, що надходить, є електронна кар-

та міста. Аналіз повідомлень, прийняття рішень по них і видачу вказівок та рекомендацій силам реагування здійснюють оператори системи за допомогою СППР. Алгоритми підтримки прийняття рішень передбачають визначення найближчих до місця виникнення сигналу тривоги груп реагування, формування запитів до бази даних щодо розміщення або характеристик місця виникнення тривожної ситуації, видачу відповідей черговому оператору тощо. Сферою застосування системи є правоохоронна діяльність, медич¬ні служби, пожежна охорона, екологічні організації, служби місько¬го господарства та ін. Відповідні фахівці складають сили реагу¬вання.

ГІС ОВС України розробляються Інститутом передових технологій разом з УОІ МВСУ на основі програмного продукту американського Інституту спостереження за навколишнім середовищем (Environmental Systems Research Institute, ESRI, http://www. esri. com/) ArcView.

У системах використовуються цифрові бази та електронні кар­ти, розроблені в Укргеодезкартографії. Можливі актуалізація і спостереження за картографічною базою даних із використанням космічних знімків високого дозволу (2—3 м).

До складу ГІС ОВС України входять такі функціональні модулі:

  • бази даних підвідомчої території;
  • сервер оперативної бази даних;
  • модуль оперативного керування ситуацією на підвідомчій території з АРМ оперативного чергового та АРМ збирання інфор­мації та обліку конкретних подій;
  • модуль розв’язування аналітичних задач та упорядкування звітів.

До складу функціональних модулів можуть входити підмодулі:

  • картографічної інформації (бази додаткових даних про територію);
  • доступу до спеціальної інформації (органів МВС, СБУ, податкової міліції, митниці, Міністерства надзвичайних ситуацій тощо) баз даних території (прикордонні райони, морські об’єкти тощо);
  • відстеження і зв’язку з мобільними об’єктами;
  • прогнозування і моделювання.

Під час роботи з ГІС з бази даних керування територією інфор­мація надходить до модуля оперативної бази даних, звідки пе­редається до функціональних модулів

У модулі оперативного керування територією відбувається координатна прив’язка подій до геокодованої картографічної електронної основи. У результаті на екрані АРМ оперативного чергового на електронній карті автоматично з’являється умовне позначення події. Далі залежно від виду події (рухливі — викрадення або статичні — пограбування, пожежа тощо) починає працювати АРМ вирішення оперативних задач: визначення особливостей місця події; визначення найкорот­шого шляху для патрульної мобільної групи; визначення зон пе­рехоплення; виділення в зоні спостереження особливих об’єктів (кількість жителів будинку, селища, наявність піднаглядних осіб тощо); оперативне формування протоколу події і проектів наказів оперативного чергового для керування силами і засобами.

На підставі записаних даних про оперативний стан у модулі вирішення аналітичних задач і звітів можуть бути підготовлені ста­тичні звіти за той чи інший період по різних видах подій і районах території. Може бути проведений порівняльний аналіз за злочинами, визначена їх кореляція з піднаглядними особами, транспортними розв’язками, наявністю зброї, наркотиків тощо. На АРМ прогнозування можна побудувати тривимірні моделі за обраними статистичними даними, скласти необхідний маршрут, визначити місця охорони і спостереження, розрахувати необхідні сили і засоби.

Література

  1. Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учеб. пособие. / Под ред. проф. Н. Полевого, канд. юрид.
1 2 3 4