Гигиенические требования к игрушкам и игрового материала

Гігієнічні вимоги до іграшок та ігрового матеріалу

Обов'язковим супутником ігрової діяльності дитини е іграшка, яка дарує дитині естетичну насолоду, задоволення, допомагає здійснювати задуми ігрової діяльності, входити в певну ігрову роль, робити різноманітними дії, забезпечує активність тобто є постійною супутницею ігрової діяльності дитини. З давніх давен іграшки використовуються з метою естетичного, морального, розумового, фізичного виховання.

Багато видатних вчених підкреслювали виховне, освітнє і оздоровче значення іграшки у розвитку дитини. Гра та іграшка - поняття неподільні. ;. ,:

Іграшка - це предмет, спеціально створений для дитячих ігор, але не зменшена його копія, а умовний, узагальнений

образ. Виразка форма, рухливість, умовність фарб - все це приваблює дитину, викликає бажання гратися. Хороша іграшка - це джерело радості дитини. А. С. Макаренко наголошував, що, граючись, дитина реалізовує свої думки, почуття, а від того, якими іграшками грається, в значній мірі залежить напрямок її думок, почуттів, вчинків.

На основі використання Іграшок Є. Фльоріна розробила їх класифікацію:

1. Моторно-спортивні і тренувальні іграшки (м'яч, круг, кеглі, пірамідки, мозаїка та ін. ).

2. Сюжетні, іграшки-образи: людини, тварини, транспорту, меблів.

3. Творчо-трудова. - напівфабрикати, з яких дитина сама створює образ і потім грається.

4

Технічна іграшка, якій властива умовність.

5. Настільні ігри (парні картинки, лото, шашки, шахи, ігри-подорожі тощо).

6. Весела іграшка, що призначена для забав, розваг (зайчики, клоуни» птахи, народні іграшки). :

7.   Музичні.

8. Театральні (набори для ігор-драматизацій).

Велика різноманітність іграшок, поєднання використання у різних видах ігор, зумовили і інші класифікації: за станом готовності, за видом сировини, за розмірами, за функціональними властивостями, за художньо-образним вирішенням.

До іграшки ставляться вимоги:

- педагогічної доцільності;

- художньої досконалості;

- гігієнічні.

З огляду на педагогічну доцільність, створення і відбір іграшок для ігрової діяльності дітей кожного вікового періоду має, насамперед, враховувати вікові закономірності розвитку ігрової діяльності, оскільки в кожному віковому періоді гра зазнає якісних змін, враховувати індивідуальні особливості дітей та виховні завдання.

Як засіб виховання іграшка має бути системною (серії, набори, комплекти,) всебічною, функціональною, динамічною, дарувати радість пізнання. К. Д. Ушинський зазначав, що найкраща іграшка для дитини та, котру вона може заставити змінюватись різноманітним чином.

Щоб іграшка дарувала дітям радість пізнання, вона має бути створена за законами краси, бути естетично привабливою.

За виробництвом, реалізацією і використанням іграшок постійно здійснюється санітарний нагляд згідно нормативно-технічної документа дії, затвердженої Міністерством охорони здоров'я та Міністерством освіти України. Експертна оцінка іграшок і матеріалу, з якого вони виготовляються, проводиться з допомогою санітарно-гігієнічних, хімічних, токсикологічних, мікробіологічних методик.

Санітарно-гігієнічні вимоги стосуються: матеріалу, форми, маси, розмірів, забарвлення, оздоблення, запаху та стійкості до дезинфекції.

Іграшка має відповідати гігієнічним нормам, бути зручною у користуванні, безпечною для здоров'я, запобігати травмам.

Виготовлятися іграшки мають з нових матеріалів, без токсичних чи алергічних компонентів, які б добре витримували чищення

1 2 3

Похожие работы