Гигиенические требования к условиям занятий физической культурой и спортом

на підошві.

Сучасне взуття – це складна модель з комплексом новітніх технічних розробок. Виробництвом спортивного взуття займаються чимало фірм. Одним із світових лідерів є ASICS Corporation, Japan. Успіх кросівок ASICS визначається використанням новітніх технічних рішень, найбільш значущим серед яких є амортизаційна система ASICS® GELTM на основі напівтвердої субстанції-желе, яка знаходиться у пластиковій капсулі, що розташована в середній підошві в місцях докладання ударних навантажень. Крім даної системи кросівки ASICS мають наступні цікаві технічні рішення:

– легка проміжна підошва з етилвинилацетата (EVA) створює додаткову амортизацію і має низьку теплопровідність;

– амортизаційна система ASICS® GELTM дозволяє гасити не лише прямі, але й бокові ковзні удари, не втрачає своїх властивостей при зміні температури або тиску повітря;

– система DUOMAX конструкція середньої підошви (система контролю стійкості стопи), для виготовлення якої використовуються матеріали різної жорсткості, запобігає несиметричній деформації підошви (зменшує ризик зверхпронації – скручування);

– пластина-супінатор TRUSSTIC (система контролю стійкості стопи), яка розташована під середньою частиною запобігає надмірній пронації і скручуванню підошви; надає підошви анатомічної форми і значно зменшує вагу взуття;

– роздвоєний каблук SPLIT HEEL і зовнішня підошва WAVE DUOSOLE сприяють гнучкості і відмінному зчепленню з опорою;

– AHAR гума підвищеної зносостійкості, яка використовується на ділянках підошви, що підлягають підвищеному зношуванню;

– DUOSOLE комбінована підметка, яка виготовлена із синтетичного матеріалу, вкритого зносостійкими сегментами; покращує зчеплення, зменшує вагу взуття, підвищує зносостійкість і гнучкість підметки;

– світловідбиваючи елементи над каблуком і на носку по боках;

– система швидкого шнурування;

– канавки гнучкості в передній частині.

Список літератури:

  1. Бенедь В. П. , Ковальчук Н. М. , Завацький В. І. Цілеспрямовані дії фізичних вправ на розумову працездатність людини: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1996. – 104 с.
  2. Борисенко А. Ф. , Цвек С. Ф. Руховий режим учнів початкових класів: Навч. -метод. посібник. – 2-ге вид. , перероб. і доп. – К. : Рад. шк. , 1989. – 190 с.
  3. Булатова М. М. , Платонов В. Н. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях. – К. : Олимпийская литература, 1996. – 176 с.
  4. Вайнбаум Я. С. Гигиена физического воспитания: Учеб. пособие для студентов фак. физ. воспитания пед. ин-тов. – М. : Просвещение, 1986. – 176 с.
  5. Вайнбаум Я. С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М. : Просвещение, 1991. – 64 с
  6. Дубовис М. С. Твій фізичний гарт. – К. : Здоров’я, 1983. – 80 с.
  7. Зільман С. Л. , Зільман В. Л. , Шевченко С. М. Гігієнічне виховання учнів: Посібник для вчителів. – К. : Рад. шк. , 1988. – 123 с.
  8. Куколевский Г. М. Гигиена физкультурника. – М. : Медицина, 1971. – 80 с.
  9. Лаптев А. П. , Малышев И. Н. Практикум по гигиене: Пособие для институтов физической культуры. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Физкультура и спорт, 1981. – 151 с.

10. Лаптев А. П. , Минх А. А. Гигиена физической культуры и спорта: Уч-ник для ин-тов физ. культуры. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – 288 с. : ил.

11. Массовая физическая культура в вузе: Учеб. пособие /И. Г. Бердников, А. В. Маглеваний, В. Н. Максимова и др. ;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10