Гигиенические требования к выбору земельного участка под стройку аптеки

Гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки під будівництво аптеки

Проектування знову споруджуваних і реконструйованих аптек ведеться згідно з будівельними нормами і правилами (БНіП) і санітарним нормам і правилам (СанПіН).

При проектуванні і будівництві аптечних закладів повинні враховуватися сучасні досягнення фармацевтичної науки та практики, широко впроваджуватися засоби малої механізації, автоматизовані системи та ін.

Забезпечення оптимальних умов роботи аптечних установ багато в чому залежить від реалізації при будівництві нових і реконструкції старих аптек, вимог санітарно-гігієнічних норм. У зв'язку з цим провізори повинні мати чітке уявлення про вимоги до розміщення і внутрішньому плануванню аптечних установ, правильної організації санітарно-протиепідемічного режиму, заходи з попередження забруднення ліків і т. п.

Основні гігієнічні вимоги до вибору земельної ділянки під будівництво аптечних установ. Ділянка, що відводиться під забудову аптечних установ, повинен відповідати наступним вимогам: а) бути достатнього розміру (не менше 0,2 га), б) мати гарний природний або легкоздійсненним шляхом вертикального планування ухил для стоку атмосферних опадів; в) мати добре фільтруючу незабруднену грунт і низьке стояння фунтових вод (не менше 1,5 м від поверхні землі); г) мати достатньо віддалення від найближчих джерел забруднення атмосферного повітря, грунту, відкритих водойм і шуму; д) мати гарні під'їзні шляхи для зв'язку ділянки забудови з рештою території житлової зони; е) розташовуватися в добре освітленій сонцем і доступною провітрювання місцевості.

Ділянка по відношенню до джерел забруднення повітря (промислові підприємства, ТЕЦ та ін) повинен розташовуватися з навітряної сторони (з урахуванням рози вітрів). При цьому між промисловими підприємствами має забезпечуватись санітарно-захистів-ва зона, яка залежно від ступеня шкідливості виробництва може дорівнювати 50-1000 м.  

Земельну ділянку необхідно вибирати з урахуванням можливості приєднання аптечних установ до наявних електро-, тепло-і газомереж, водопроводу, каналізації та ін При їх відсутності необхідно передбачити будівництво місцевих комунальних споруд (артезіанські свердловини, шахтні колодязі, опалювальні котельні).

Аптеки, які обслуговують населення, можуть розміщуватися:

- В окремо стоячих будинках;

- У прибудовах до житлових будинків;

- На перших поверхах багатоповерхових громадських і житлових будинків з окремими входами;

- У будинках, що блокуються з установами, підприємствами та житловими будинками

Допускається розміщення аптеки в будівлі поліклініки, амбулаторії, медико-санітарної частини (МСЧ). У цьому випадку вони повинні розміщуватися на першому поверсі з ізольованими окремими входами.

Відповідно до Державного стандарту Російської Федерації «Аптека, обслуговує населення» встановлено мінімальну кількість жителів, що обслуговуються однією аптекою: 9,5 тис. осіб у міській місцевості, у сільській місцевості - 6,5 тис. осіб.  Як мінімальний відстані між аптеками у міській місцевості встановлено відстань 500 м. У містах з чисельністю населення понад 

1 млн. чоловік число жителів, що обслуговуються однією аптекою, встановлюється місцевими органами влади.  

Мінімальна площа аптеки дорівнює 90 м2. У подальшому з розвитком аптеки її площа повинна відповідати обсягу і характеру виконуваної роботи відповідно до діючих методичних документів МОЗ Російської Федерації.

Знову відкриваються аптеки чи аптеки, які змінюють свої функції, повинні мати проект техніко-економічного обґрунтування та проект штатного розкладу, а також:

- Висновок органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

- Висновок органів державного пожежного нагляду;

- Рекомендацією органів охорони здоров'я про бажаний профіль діяльності аптеки.

Площа земельної ділянки для аптек в окремо стоячих

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные