Глобальная компьютерная сеть Internet. Программное обеспечение Internet

як відбувається передавання інформації, та Internet Protocol (IP) — адресний протокол мережного рівня, що визначає, куди передається інформація.

Протокол TCP. Згідно з протоколом TCP дані, які відправляються, «нарізуються» на невеликі пакети, після чого кожний пакет маркується так, щоб у ньому були адреси одержувача та відправника, а також інші дані, необхідні для правильного збирання документа на комп'ютері одержувача.

Протокол IP передбачає, що в кожного користувача має бути своя унікальна адреса (IP-адреса). Вона складається чотирма байтами, наприклад 104. 17. 126. 10. Структура IP-адреси така, що кожний комп'ютер, через який проходить пакет, може за цими чотирма числами визначити маршрут відправлення пакетів у даний момент з урахуванням умов зв'язку і пропускної здатності лінії. Пакети можуть передаватися незалежно один від одного по різних лініях зв'язку.

Незважаючи на те що в мережі Інтернет використовуються й інші протоколи, її часто називають ТСР/ІР-мережею, оскільки ці два протоколи, безумовно, є найважливішими.  

Глобальні мережі. INTERNET

Загальні принципи побудови глобальних мереж

Інтернаціоналізація наукових, ділових, культурних зв'язків і просто особистих контактів у сучасному світі багато в чому можлива без фізичного переміщення людини завдяки розвитку різних засобів комунікації

Усе більші можливості в цьому плані надають глобальні мережі.

Глобальні мережі поєднують окремі локальні мережі. Уся робота в глобальних мережах будується на базі трьох основних компонентів:

1) технічній основі;

2) використанні протоколів;

3) використанні мережних додатків.

Технічна основа Інтернет

Технічною основою, що з'єднує всю розмаїтість комп'ютерів у єдину мережу, є лінії зв'язку, від яких залежить швидкість і якість передачі інформації у мережі, вартість підключення до мережі (через вартість установки (оренди) і експлуатації ліній зв'язку).

Робота по з'єднанню двох ЛКМ буде простіше, якщо вони мають однакові топології й однакові мережні операційні системи, задовольняють широко розповсюдженим стандартам і протоколам. Якщо це не так, то прийдеться шукати системи, що спеціалізуються на з'єднанні ЛКМ із потрібними топологіями або такими мережними ОС. Для з'єднання різних ЛКМ можуть знадобитися мости, шлюзи, звичайні й гібридні маршрутизатори.

Мости призначені для з'єднання мережних сегментів (окремих ЛКМ), що мають різні фізичні середовища, наприклад, для з'єднання сегмента з оптоволоконним кабелем і сегмента з коаксіальним кабелем. Мости також можуть використовуватися для зв'язку сегментів, що мають різні протоколи низького рівня, тобто можна з'єднувати окремі ЛМ, що працюють по принципах дозволу колізій і передачі маркера.

Мости аналізують, фільтрують, направляють повідомлення, прагнучи понизити трафік (потік даних) сегмента, до якого вони підключені. Цим пояснюється їхня важлива роль в об'єднанні мереж. При виявленні перевантаженості трафіку фізичного сегмента мережі, можна розділити його на 2 фізичних сегменти за допомогою моста, що обмежить трафік кожного з них, не завантажуючи сегмент даними адресованими іншому.

Мости часто виявляються повільними пристроями, тому що їм приходиться витрачати багато часу на визначення й аналіз адрес повідомлень, на перевірку пакетів і напрямку їх по заданих адресах. Але вони мають комунікаційні якості, що роблять їх дуже корисними в комп'ютерних мережах із змішаними

1 2 3 4 5 6 7 8