Глобальная компьютерная сеть Internet. Программное обеспечение Internet

ресурсу, яку програму для цього варто запустити на сервері і до якого конкретного файлу варто звернутися на сервері. Прикладом покажчика може бути http://www. microsoft. com/ie. Назва протоколу http на початку вказує, що далі йде адреса Web-сторінки, а назва іе наприкінці покажчика описує каталог з ім'ям іе на сервері www. microsoft. com.

Покажчик ftp://www. mycompany. ru/business/index. html описує, що до файлу index. html, розташованому в каталозі business на сервері www. mycompany. ru варто звернутися по протоколу передачі файлів FTP.

Зверніть увагу на те, що розширення файлу складається з чотирьох букв, що допускається правилами утворення імен і розширень файлів у мережних операційних системах.

Після доменної адреси може знаходитися номер порту, тобто номер програми, яку треба завантажити на сервері. Крім того, замість доменних імен у URL можна використовувати цифрові адреси. Таким, образом, користувач може побачити досить складну адресу, типу:

ftp://123. 45. 6. 78:9535/workarea/common/main/text. doc

Такі складні покажчики на практиці користувачу не при-йдеться конструювати

У переважній більшості випадків можна обмежитися доменною адресою й іменами каталогів і файлів, що розташовуються за адресою і розділяються косими рисами. Порти в переважній більшості випадків описувати не треба, тому що вони визначаються за замовчуванням. Типи протоколів також самостійно визначаються й підставляються на адресу сучасними програмами. Тому, замість http://www. name. ru/users прийнято говорити www. name. ru/users Часто URL називають адресою ресурсу. Якщо далі буде говоритися про адресу, то мова йде саме про URL, а не про доменне ім'я або цифрову адресу.

Інші формати адрес будуть розглянуті далі при описі відповідних видів послуг мережі.  

Використання мережних додатків

Додатки, використовувані в Internet, відрізняються по своїй загальній структурі від автономних (немережевих) додатків. Мережні додатки побудовані відповідно до моделі . "клієнт - сервер". Інструментальні засоби, засновані на цій архітектурі, розподіляють роботу одного додатка між двома програмами, так називаною програмою-клієнтом і програмокьсервером, що вступають у діалог один з одним по мережі.

Фактично всі додатки, застосовувані для доступу до вилучених ресурсів Internet, використовують модель "клієнт - сервер". Це дозволяє забезпечити доступ до всілякої інформації - від сільськогосподарської до астрофізичної будь-якому користуву, що має доступ до Internet.

Програма - клієнт, що запускається на комп'ютері користувача, уточнює, що саме йому потрібно, і з'єднується через мережу з програмою - сервером, що керує необхідною інформацією. Програма - сервер знаходить необхідний ресурс або інформацію і посилає відповідь назад клієнту (через відповідні протоколи).

Програма типу "клієнт" завжди виконується асинхронно. Користувач запускає її в міру необхідності, а програма - сервер звичайно, працює безупинно. Коли активних клієнтів нема, вона продовжує працювати, очікуючи надходження нових запитів.

Таким чином, ми коротко познайомилися з трьома "китами", на яких побудована мережа Internet.

 

1 2 3 4 5 6 7 8