Глобальная сеть правовой информации GLIN

терміни, зв’язки між ними, а також обґрунтування, супроводжувальну документацію та відомості про затверджений статус кожного терміна. Lexico забезпечує такі основні лексикографічні функції:
  • ·взаємні посилання — термін вищого рівня (Top term), термін нижчого рівня (Lower term), ширший термін (Broader term), вужчий термін (Narrower term), пов’язаний термін (Related term), «використовує» (Use), «використовується» (Used for);
  • ·автоматичне занесення всіх названих посилань при встановленні зв’язку між термінами;
  • ·автоматична підтримка ієрархії тезауруса;
  • ·ведення пояснювальних приміток.

Lexico не обмежує максимальну довжину елементів тезауруса, кількість рівнів ієрархії та кількість термінів, які можуть брати участь у певному зв’язку. Система автоматично впорядковує тер­міни за алфавітом, запобігає дублюванню елементів, установленню неправильних зв’язків або зв’язків з невизначеними тер­мінами.

Для неавторизованих користувачів доступні тільки функції пошуку даних. Внесені зміни, якщо вони припускаються конкрет­ним варіантом інсталяції, не будуть записані в тезаурус. Пропонується надсилати свої пропозиції електронною поштою.

Для пошуку термінів у тезаурусі задаються такі реквізити:

1) тип запиту:

  • ·Term — запис з терміном — пошук терміна, найближчого за написом до введених символів;
  • ·Keyword — ключове слово з контексту — пошук слова, найближчого до введених символів за ключовим словом, включаючи терміни, що містять це слово. Рекомендується для визначення релевантних термінів, коли перше слово невідоме. Наприклад, запит «war» («війна») приведе до видачі термінів «Moral aspects of war» («Моральні аспекти війни»), «Nuclear war» («Ядерна війна»), «War casualties» («Втрати на війні»);

2) опції пошуку терміна: «Term records» — на екран будуть виведені терміни, зв’язки і примітки; «Hierarchy» — передбачається виведення тільки ширших та/або вужчих термінів, «Hyperlinks» — зв’язки з іншими базами даних.

GLIN — реквізити резюме законів

Для зберігання резюме законів (Law Summary) у GLIN передбачені такі реквізити:

 PUBLICATION (публікація, обов’язкове поле) — заголовок офіційного видання, газети, реєстру, бюлетеню тощо;

 INSTRUMENT CLASS (клас інструменту, обов’язкове поле) — звичайно визначається призначенням: акт, закон, декрет, резолюція або ін. залежно від термінології країни;

 INSTRUMENT NUMBER (номер інструмента) — номер, який присвоєно конкретному інструменту органом, що він його випустив. Поле є обов’язковим для заповнення, якщо запитується;

 PUBLICATION DATE (дата публікації, обов’язкове поле) — дата, вказана на титульній сторінці офіційного видання у форматі DD/MM/YYYY (день/місяць/рік);

 ISSUANCE DATE (дата введення у дію, обов’язкове поле) — дата набирання чинності, вказана у тексті нормативного акта у форматі DD/MM/YYYY (день/місяць/рік);

 PUBLICATION NUMBER (номер публікації, необо¬в’язкове поле) — номер у форматі, вказаному на титульній сторінці офіційного видання;

 OFFICIAL TITLE (офіційна назва, необов’язкове поле) — заголовок нормативного акта;

 PDF (обов’язкове поле) — посилання на файл з повним текстом. Назва файла складається з двохлітерного коду країни за стандартом ISO, дати публікації у форматі ddmmyyyy і двох цифр, які визначають номер файла, переданого у цей день;

 SUBJECT TERMS (тематичні терміни, обов’язкове поле) — слова і фрази з тезауруса GLIN;

1 2 3 4

Похожие работы