Глобальная сеть правовой информации GLIN

— граматично скомпоновані слова і фрази з повного тексту, які відбивають його зміст.

Крім резюме законів та правових документів, GLIN містить відокремлений розділ «Guide to Law Online» («Гід права on-line») — анотований гіпертекстовий гід безплатних правових та урядових матеріалів усього світу, доступних в режимі on-line. Цей гід містить посилання тільки на найбільш корисні та надійні сайти, хоча включення сайту до списку не означає схвалення Правової Бібліотеки Конгресу, Дирекції бібліотечних послуг або Дирекції правових дос­ліджень. Жодний із вказаних сайтів не визнано як такий, що повніс­тю відповідає вимогам GLIN щодо повноти, точності та офіційно підтвердженої достовірності текстів, що вони їх надають. Перевага надається сайтам, які пропонують повні тексти законів, положень, судових рішень, а також коментарі юристів, написані для фахівців з права. До списку також включено урядові сайти, які надають загаль­ну інформацію про себе та свої агенції.

У «Guide to Law Online» виділено підрозділи матеріалів Сполучених Штатів Америки («GUIDE: United States»), національних (GUIDE: Nations), міжнародних та міжнаціональних (GUIDE: International and Multinational) та об’єднаних за темами (GUIDE: Subjects) матеріалів.

Література

  1. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — К.: Держстандарт України, 1994. — 53 с.
  2. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.
1 2 3 4

Похожие работы