Глобальные тенденции в системе защиты интеллектуальной собственности

і суміжних прав у 2002 році було прийнято Закон України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”, також прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на запровадження дієвих механізмів щодо недопущення виробництва та розповсюдження підробленої продукції.

Крім того, у 2001-2002 роках Україна приєдналася до п’яти важливих міжнародних договорів:

-  Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право;

-  Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організації мовлення;

-  Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми;

-  Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових знаків;

-  Договору про патентне право.

Як бачимо, більшість із цих договорів (перших три) стосується саме захисту авторських та суміжних прав.

На третій сесії Верховної Ради було прийнято ряд важливих законодавчих актів, що стосуються врегулювання проблемних питань в сфері авторського права та суміжних прав. Прийняття цих законів стало практично завершальним етапом в узгодженні національного законодавства з положеннями Угоди ТРІПС.

Так, у січні 2003 року Верховна Рада України прийняла Цивільний кодекс України, який містить окрему Книгу IV “Право інтелектуальної власності”. У ній відображені основні положення цивільних відносин у сфері інтелектуальної власності. Деякі засоби забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності запроваджені Кримінальним кодексом України, що набув чинності з 1 вересня 2001 року

А в березні цього ж року було прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про власність”, який врегульовує деякі правові моменти набуття державою прав інтелектуальної власності.

Наступним важливим кроком стало прийняття в травні Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності”. Цей закон повною мірою впроваджує в українське законодавство норми, які викладені в Третій частині Угоди ТРІПС і які передбачають заходи, направлені на попередження та подолання порушень прав інтелектуальної власності.

На нашу думку, найважливішим етапом в узгодженні національного законодавства з міжнародними стандартами в сфері інтелектуальної власності стало прийняття Верховною Радою в червні 2003 року Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності”, який вносить зміни до Цивільного, Кримінального, Господарського та інших кодексів України, а також до деяких законів України, що безпосередньо регулюють сферу ІВ. Цей закон остаточно адаптує вимоги Угоди ТРІПС і підвищує ефективність системи захисту прав ІВ.

Останнім прийнятим законом з цієї низки важливих законодавчих актів став Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм”. Прийняття цього законопроекту є надзвичайно важливим для галузі комп’ютерного забезпечення, оскільки поширення подібних засобів захисту (контрольна марка) на комп’ютерне забезпечення та бази даних є суттєвим кроком до подальшого встановлення та захисту майнових прав в цих галузях.

Загалом законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України і складається із відповідних норм Цивільного кодексу України, Закону України „Про авторське право і суміжні права”, законів України „Про власність”, „Про кінематографію”, „Про телебачення і радіомовлення”, „Про видавничу справу”, „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” та інших законів України, що охороняють особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.

І хоча Україна досягла значних зрушень

1 2 3 4 5

Похожие работы