Государственная пробирная служба

Державна пробірна служба утворена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 732, є урядовим органом державного управління і діє у складі Міністерства фінансів України та йому підпорядковується. Постановою затверджено Положення та призначено Голову Державної пробірної служби.

Державна пробірна служба відповідно до Положення:

а) бере участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, і за здійсненням операцій із зазначеними цінностями;

б) здійснює в установленому порядку управління сферою державного пробірного контролю, зокрема в межах, зазначених Міністерством фінансів, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства фінансів;

в) виконує контрольно-наглядові функції у сфері державного пробірного контролю, а також регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб, а саме:

- проводить у межах своїх повноважень перевірки додержання субєктами підприємницької діяльності та іншими субєктами господарювання вимог законодавства у процесі здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що містять дорогоцінні метали;

- готує і подає на розгляд Мінфіну пропозиції щодо призупинення дії або анулювання виданих субєктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом дорогоцінних металів і дорогоцінним камінням (крім їх видобутку), виготовлення і реалізацію виробів з їх використанням в разі порушення субєктами підприємницької діяльності законодавства та ліцензійних умов;

- проводить щорічну реєстрацію відбитка спеціального знака – іменника, який засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, видає дозволи на використання іменників на території України;

- розробляє форми державних пробірних клейм з описом і подає Мінфіну відповідні матеріали для їх затвердження, забезпечує виготовлення зазначених клейм, проводить їх реєстрацію та експертизу відбитків цих клейм;

- організовує роботу арбітражного лабораторного центру, забезпечує його акредитацію відповідно до вимог міжнародних стандартів;

- здійснює організаційно-методичне керівництво діяльністю навчально-методичного центру з підготовки фахівців з питань державного пробірного контролю;

- забезпечує у межах своїх повноважень співробітництво з Європейською асоціацією пробірних палат і Постійним комітетом Міжнародної конвенції з контролю та клеймування виробів з дорогоцінних металів;

- узагальнює практику застосування законодавства у сфері державного пробірного контролю, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Міністра фінансів;

- розробляє нормативно-методичні та інструктивні документи з питань державного пробірного контролю;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

Одночасно, цією ж Постановою Кабінету Міністрів України на базі Центральної, Східної, Західної та Південної державних інспекцій пробірного контролю, що були ліквідовані, було утворено, відповідно, Центральне у м. Києві, Східне у м. Харкові, Західне у м. Львові і Південне у м. Одесі казенні підприємства пробірного контролю.

В подальшому, з метою захисту економічних інтересів держави, зростанням обсягів виробництва в Україні зазначеної продукції, створення конкурентного середовища на ринку послуг з випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів, наближення місця надання послуг до виробничих площ виробників і продавців ювелірних виробів та виробів з дорогоцінних металів, в системі Державної пробірної служби утворено регіональні відділення:

  • Донецьке відділення Східного казенного підприємства пробірного контролю в м. Донецьку
1 2 3