Государственная регистрация банков

План 

Державна реєстрація банків. 1

Вступний контроль. 2

Вимоги щодо статутного капіталу. 5

Порядок подання документів для державної реєстрації банку. 6

Державна реєстрація банку. 10

Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом. 13

Особливості державної реєстрації банків з іноземним капіталом та внесення змін до статуту банку. 16

Реєстрація змін, що вносяться до статуту банку. 17

Відкриття філій і представництв банків. 20

Особливості відкриття відділення банку. 26

Реєстрація представництв іноземних банків. 29

Вступний контроль

Вступний контроль, що здійснюється на стадії реєстрації нових банків та їх філій, дає змогу ще до вирішення питання про відкриття банку впевнитися в його майбутній надійності

Головна мета цього контролю — допустити на ринок фінансових послуг України лише ті банки, умови діяльності яких відповідають установленим НБУ обов’язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів.

Вступний контроль передбачає:

? перевірку обсягу капіталу, джерел внесків до статутного капіталу банків та складу їх учасників;

? перевірку кваліфікаційних та професійних якостей працівників вищої і середньої ланки управління банками;

? розгляд оптимального бізнес-плану діяльності банків на найближчі один-два роки;

? перевірку мережі установ банків;

? визначення політики та напрямів діяльності банків;

? розгляд питання щодо іноземних акціонерів (учасників) і кандидатів на керівні посади;

? розгляд відповідних технічних питань;

? визначення умов, за яких НБУ відмовляє у наданні ліцензій на проведення банківських операцій.

Вступний контроль здійснює Департамент державної реєстрації та ліцензування банків, до функцій якого належить:

? реєстрація банків, представництв банків нерезидентів, які створюються на території України;

? реєстрація змін та доповнень, внесених банками до установчих документів;

? ведення Державного реєстру;

? ліцензування банків, зареєстрованих НБУ, які діють на території України;

? підготовка пропозицій щодо надання, розширення або відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій;

? ведення Книги реєстрації наданих ліцензій.

Реєстрація банків здійснюється Національним банком відповід­но до Положення про порядок створення і державної реєстрації

банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375, зі змінами шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Після цього банк набуває статусу юридичної особи. Банки створюються у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути:

? ощадними;

? інвестиційними;

? іпотечними;

? розрахунковими (кліринговими).

Банк набуває статусу спеціалізованого банку (крім ощадного) у разі, якщо більше 50 % його активів є активами одного типу:

для інвестиційного банку — емісія та розміщення цінних паперів, що здійснюються за рахунок грошових коштів приватних інвесторів;

для іпотечного банку — активи, розміщені під заставу землі чи нерухомого майна;

для розрахункового (клірингового) банку — активи, що розміщуються на клірингових рахунках.

Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, якщо більше 50 % його пасивів є вкладами фізичних осіб.

Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України після отримання позитивного висновку Національного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы