Государство и право - понятие, признаки, функции, задачи

ПЛАН 

1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ.

2. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.

3. ТИПИ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВИ.

4. ПОНЯТТЯ ПРАВА, ЙОГО ОЗНАКИ.

5. ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ПРАВА.

6. ВІДМІННІСТЬ НОРМ ПРАВА ВІД ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ.

7. ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.

8. РОЛЬ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.

9. ПРАВО, МОРАЛЬ, КУЛЬТУРА.


1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ

Основні ознаки держави:

1. СУВЕРЕНІТЕТ – це спроможність держави самостійно та незалежно визначати та вирішувати усі питання в усіх сферах життя, а також визначати і здійснювати свою внутрішню і зовнішню політику.

2. ТЕРИТОРІЯ – це простір з чітко визначеними та визнаними іншими дер­жавами кордонами, на який розповсюджується суверенітет тієї чи іншої держави (кордони можуть бути закритими, прозорими, але визнаними)

3. Наявність апарату примусу (армія, міліція, інспекції і т. ін. ).

4. Владу здійснює пануюча частина суспільства, яка за допомогою загальнообов’язкових правил поведінки (норм права) спроможна диктувати свою волю на увесь простір держави.

5. Політично оформлена влада, тобто існує структура органів влади здатних керувати усіма сферами суспільного життя.

ДЕРЖАВА – це політико-територіальна, суверенна організація політичної влади економічно пануючого класу або домінуючої частини суспільства, за допомогою якої здійснюється керівництво суспільством, а також управління загальносуспільними справами, яка має апарат примусу і спроможна диктувати свою волю населенню території, що підпадає під її юрисдикцію.

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ – це напрями її діяльності, в яких відображається і конкретизується сутність, завдання й цілі держави.

Залежно від напрямів державної діяльності всередині країни чи за її межами функції держави поділяють на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх належать: господарсько-організаторська, регулювання міри праці та споживання, підтримування правопорядку та забезпечення за­конності, культурно-виховна, екологічна та ін.

У зовнішніх виражається зовнішня політика держави. Суть її полягає у захисті Вітчизни, безпеки держави, її суверенітету, участь держави у міжнародних економічних, екологічних, наукових, культурних, гуманітарних та інших програмах і заходах тощо.

Зміст методів (засобів, способів, прийо­мів) здійснення функцій держави в значній мірі залежить від типу та форм конкретної держави.

Основним завданням держави є забезпечення стабільності суспільства. Завдання і функції держави виконуються її апаратом - системою державних органів.

 

2. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Юридичне право і держава почали розвиватись паралельно. Існує декілька теорій виникнення держави і права:

- ТЕОЛОГІЧНА (Фома Аквінський) – все по волі божій, в т. ч. держава і право;

- КОСМІЧНА – держава і право розглядаються як продукт занесений з космосу;

- ПАТРІАРХАЛЬНА (Роберт Філнер) пояснює походження держави і права розвитком, об’єднанням сімей, родин, племен;

- ДОГОВІРНА (Руссо, Радищев, Локк, Гоббс, Спіноза та ін. ) полягає в тому, що виникнення держави і права

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные