Денежная масса и ее агрегаты

безпосе­редньо в обігу, реально виконуючи функції засобу обігу, платежу і обліко­вої одиниці. Саме цей грошовий агрегат найтісніше пов’язаний із товар­ною масою, забезпечуючи обіг останньої.

У агрегатах М2, М3 і L враховані грошові засоби у різних ліквідних формах, які тимчасово вийшли з обігу і виконують лише функцію збере­ження вартості (нагромадження). Віднесення їх до різних агрегатів зале­жить від строків та форм нагромадження, тобто ступеня ліквідності.

Обсяг грошової маси у кожному із агрегатів залежить від багатьох факторів. Так, маса агрегату М1 визначається обсягом обігу товарів та швидкістю обігу самих грошей. Обсяги агрегатів М2, М3 і L залежать ще й від рівня розвитку кредитних відносин, рівня капіталізації грошових дохо­дів суб’єктів економічної системи тощо.

Розглянувши поняття грошової маси, можна схематично показати її структуру (рис. 3).

Отже, готівка (наявні гроші) складається з паперових грошей (банкнот) і розмінної монети. Остання, як правило, становить невелику частку готівки (від 2 до 5%). Вона дозволяє здійснювати будь-які види дрібних купівель. Розмінна монета, як і паперові гроші, має символічну вартість, адже вартість металу, з якого вона виготовлена, як правило, значно мен­ша від вартості, позначеної на монеті.

Паперові гроші у розвиненій ринковій економіці складають менше чверті усієї пропозиції грошей

Вони, як правило, представлені банкнотами центрального банку, інколи – казначейськими білетами.

Основну частку грошової маси становлять безготівкові грошові засоби, важливою складовою частиною яких є чекові рахунки в банках.

За чеками банк, який надав чековий кредит і відкрив чековий рахунок, розплачується готівкою до того часу, поки не вичерпається сума чекового рахунку.

Увірвавшись ще у сивій давнині у світ наявних грошей, чеки назавжди закріпились у ньому, ставши невід’ємним елементом грошової маси. Сьогодні грошові угоди у формі чекових розрахунків займають у ринковій економіці найпомітніше місце. Зокрема, лише у США за рік окремими громадянами виписується більше 25 млрд. чеків (понад 100 чеків на одного жителя країни), а ще два десятки мільярдів виписується різноманітними установами і організаціями. У американських банках на чекових рахунках знаходиться утричі більше грошей, ніж готівки, що знаходиться в обігу.

При розповсюдженні системи чекових вкладів значна частина готівки, внесеної у банк на чекові та інші поточні рахунки, не перетворюється знову у готівку, а стає основою для оплати безготівкових чекових рахунків. Так чеки стають різновидом грошей. Грошова маса виходить далеко за межі готівки, сфера застосування якої значно звузилась: тепер, коли банкнота зношується і “вмирає”, покидаючи грошовий обіг, її функції успішно продовжує виконувати “відбиток” давно зниклої банкноти на чиємусь чековому рахунку.

До безготівкових грошових засобів відносять і ту частину грошової маси, що ховається за таємничим терміном “квазігроші”, або “майже гроші”. Це грошові засоби на строкових (термінових) банківських рахунках, а також облігації та інші державні цінні папери, які є ніби “замороженими”, але вони не втрачають жодної із своїх функцій, готові у будь-який момент надійти в обіг, тому й включаються у структуру грошової маси.

Грошова маса в країні може змінюватися під впливом діяльності банківської системи.

Величина грошової маси країни в значній мірі залежить

1 2 3 4 5