Денежная масса и ее агрегаты

від грошової бази, яку ще визначають як гроші підвищеної ефективності. Показник грошової бази використовується при визначенні потенційних можливостей розвитку емісійного процесу і прогнозуванні динаміки грошової маси.

  Обсяги грошової бази (В) можна визначити за формулою:         ,

де B – грошова база;

 Rd – сума обов’язкових резервів по вкладах до вимоги;

 Rt – сума обов’язкових резервів по строкових вкладах;

 Rc – наднормативні резерви;

 CY – готівка, що перебуває в обігу.

Між грошовою масою і грошовою базою існує тісний взаємозв’язок, який можна вирахувати через грошовий мультиплікатор у вигляді рівняння:,

  де М – грошова маса;

 В – грошова база;

 m – грошовий мультиплікатор.  

  Звідси:

Грошовий мультиплікатор показує максимальну кількість нових кредитних (банківських) грошей, яку може утворити кожна грошова одиниця наднормативних резервів за даної величини норми обов’язкового банківського резерву.

Розглянемо механізм мультиплікаційного ефекту на умовному прикладі. У банку А розміщено на депозитний рахунок поточний вклад у сумі 100000 грн. За діючої норми обов’язкового банківського резерву в 20% банк А перераховує на резервний рахунок 20000 грн. , а 80000 грн. він розміщає в іншому банку (банку Б) або в небанківській установі, надавши своєму клієнту відповідну позику

За логікою банківської діяльності дії банку Б будуть аналогічними: з 80000грн. у резервний фонд буде перераховано 16000грн. , а 64000грн. – розміщено в іншому банку (Банку В). Такі самі дії будуть відбуватися і в інших банківських установах. Системи цих операцій представлено в таблиці 4. 1.

Таблиця 4. 1. Ефект грошового мультиплікатора (в гривнях) 

Комерційні банки

Нові депозити

Обов’язкові резерви

Позики та інвестиції

Банк А

1000000

20000

80000

Банк Б

80000

16000

64000

Банк В

64000

12800

51200

Банк Г

51200

10240

40960

Банк Д

40960

8192

32768

Банк Е

32768

6554

26214

Банк Є

26214

5242

20972

Банк Ж

20972

4195

16777

Банк З

16777

3355

13422

Банк І

13422

2685

10737

Загальний підсумок операцій банківської системи в цілому

1 2 3 4 5