Денежная масса и ее агрегаты

Р., Брю С. Л. Экономикс. В 2-х томах. - М.: Республика, 1992. - T. 1, С. 265.

10. Маньків, Григорі Н. Макроекономіка / Пер. з анг., наук. Ред.пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 2000. – С. 183–220.

  1. Михайлівська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ, 2006. – 432с. 

 

1 2 3 4 5