Гуманистические и реформаторские идеи философской мысли Украины (конец ХV - начало XVIII вв.)

К.:ВІПОЛ, 1994. - 272с.Історія філософії України: Хрестоматія; Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Либідь, 1993. - 559с.Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х ч. /НАН України. Ін-т філософії. - К.: Наук.думка, 1995. –Кн.1. - 1995. - 431с.Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник /За ред. М.Ф.Тарасенка. - К.: Либідь, 1997. - 328с.Від Вишенського до Сковороди (з історії філософської думки на Україні ХІV - ХVІІІ ст.). - К.: Наук.думка, 1972. - 144с.Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (ист.-фил. очерки). - К.: Наук.думка, 1988. - 324с.Философская мысль в Киеве: Ист.-филос. очерк. - К.: Наук.думка, 1982. - 357с.
1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные