Гуманистические и реформаторские идеи философской мысли Украины (конец XV - начало XVII в.)

віру українців. М.Смотрицький вперше в філософській думці східних словян спирається на ідеї гуманістів доби Відродження – Ф.Петрарки, М.Кузанського,Л.Валли та ін.

  Таким чином у діяльності братських шкіл створювались передумови до виникнення професійної філософської теорiї на грунтi органічного синтезу попередньої вітчизняної традиції i здобутків захiдноєвропейської філософської думки. Реалiзацiя цього здійснюється з появою Могилянської колегії, а згодом Академії. Істочний внесок в утворення Києво-Могилянської академії поряд з Київським братством було зроблено діячами вченого гуртка, що утворився навколо друкарні Києво-Печерської Лаври. Цей гурток послідовно очолював і Єлисей Плетенецький, Захарія Копистинський i Петро Могила.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные