Химические реакции

План

Основні типи хімічних реакцій.  

Зворотні і незворотні реакції 

Екзотермічні і ендотермічні реакції 

Основні закономірності хімічних реакцій.  

 

Хімічна реакція, або хімічне перетворення, — це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.

Реакція окиснення натрію:

2Na + O2 → Na2O 

Основні типи хімічних реакцій

Хімічні реакції, а разом з тим і хімічні рівняння, які їх відображають, різноманітні. Проте майже всі хімічні реакції можна звести до чотирьох основних типів:

 • · реакції сполучення
 • · реакції розкладу
 • · реакції заміщення
 • · реакції обміну

Такий розподіл, або класифікація, реакцій на окремі групи полегшує їх вивчення, оскільки реакції тієї чи іншої групи чи типу мають ряд спільних ознак. Більшість хімічних реакцій, що відбуваються в природі і техніці, являють собою досить складний комплекс різнотипних реакцій.

Реакції сполучення - до цього типу відносять реакції, при яких з молекул двох або кількох простих чи складних речовин утворюються молекули одної складної речовини

Наприклад:

 • · Fe + S = FeS
 • · CaO + H2O = Ca(OH)2
 • · SO3 + H2O = H2SO4

Реакції розкладу - до цього типу належать такі реакції, при яких з молекул одної складної речовини утворюються молекули кількох простих або складних речовин.

Наприклад:

 • · Ca(OH)2 = CaO + H2O
 • · 2HgO = 2Hg + O2
 • · ZnCOз=ZnO+CO2 ↑
 • · H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 ↓ + 2HCl
 • · CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

Реа?кції замі?щення — це тип реакцій, при якому один атом речовини заміщуюється на інший.  

Зворотні і незворотні реакції

Усі хімічні реакції, незалежно від типу, поділяються на дві групи в залежності від того, доходять вони до кінця чи не доходять. Реакції, які доходять до кінця, тобто до повного перетворення всіх молекул вихідних речовин у молекули продуктів реакції, називаються незворотними. Наприклад, при нагріванні бертолетової солі всі її молекули без залишку розкладаються з утворенням молекул хлориду калію і кисню:

2KClO3 = 2KCl + 3O2

Зворотна реакція, тобто реакція утворення бертолетової солі шляхом взаємодії хлориду калію і кисню, неможлива.

Оборотними називаються реакції, які при тих самих умовах одночасно відбуваються у двох взаємопротилежних напрямках. Оборотні реакції не доходять до кінця, тобто не всі молекули вихідних речовин перетворюються у молекули продуктів реакції, оскільки продукти реакції, у свою чергу, взаємодіють між собою і перетворюються у вихідні речовини. Прикладом оборотної реакції може служити реакція взаємодії діоксиду вуглецю з воднем при нагріванні з утворенням монооксиду вуглецю і водяної пари:

CO2

1 2 3 4 5

Похожие работы