Идея национального развития и развития украинской государственности в философии Украинской социал-демократов

народу старий Мойсей, тільки на хвилину піддав сумніву ціль, заради якої боровся все життя, і - втратив можливість втілювати власні ідеали у життя надалі. Братовбивця Каїн, в тяжких муках, подолавши неймовірно довгий шлях до самісінького раю, знаходить відповідь на головне питання про джерело життя: це любов! Вона живе в нас, і не треба прагнути раю, щоб зустрітись з нею. Рай ми маємо у собі. (Напевне, й пекло також?) Каїн доходить висновку, що Бог сам колись роздер надвоє життя й знання. Само по собі знання - ні погане, ні добре. Воно стає таким тоді, коли на зле чи добре вжите.

Цікавим є відношення I. Франка до релігії. У поемі “Страшний суд” герой, вибираючи між раєм і грішним, але насиченим фарбами і емоціями життям, все-таки вибирає рай. В поемі “Ex nіhіlo (Монолог атеїста)” має місце думка, що не Бог створив людину, а людина - власних богів на свій образ і свою подобу. Така само думка зустрічається в вірші “Душа безсмертна! Жить віковічно їй!”. У цьому вірші стверджується: “Одно лиш вічне без початку і кінця. Живе і сильне, - се є матерія; Один атом її тривкіший, Ніж всі боги, всі Астарти й Ягве. ” [Франко І. Вибрані твори у трьох томах. - К. , 1973. - Т. 1. - С. 187]. Як висновок, маємо вважати, що вчений в цілому ставився до релігії негативно, намагався критикувати основні догмати релігійної віри, протиставлюючи їй віру в людський розум та людську любов.

Можна стверджувати, що онтологічні погляди вченого були пов'язані з гносеологічними, етичними та атеїстичними поглядами.  


Рекомендована та використана література

 1. Історія філософії України: Підручник /М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. - К. : Либідь, 1994. - 416с.
 2. Огородник І. В. , Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій; Навч. посібн. – К. : Вища шк. : Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 543с.
 3. Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій. - К. : Наук. думка, 1996. - 287с.
 4. Розвиток філософської думки в Україні: Курс лекцій /Підготував Ю. М. Вільчинський. - К. : ВІПОЛ, 1994. - 272с.
 5. Огородник І. В. , Русин М. Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник /За ред. М
  Ф. Тарасенка. - К. : Либідь, 1997. - 328с.
 6. Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія. У трьох книгах. Книга друга /Упоряд. П. М. Федченко. - К. : Либідь, 1998. - 352с.
 7. Коцюбинський М. Іван Франко //Коцюбинський М. Твори в семи томах. - К. , 1975. - Т. 4. - С. 39-56.
 8. Франко І. Вибрані твори у трьох томах. - К. : Дніпро, 1973. – Т. 1. - 1973. - 760с.
 1. Франко І. Вибрані твори. - Львів: Каменяр, 1981. - 415с.
 2. Тихолоз Б. “Цілий чоловік” в етико-антропологічній концепції І. Франка //Слово і час. - 1999. - №2. - С. 32-34.
 3. Франко І. Опозиція (казка) //Оповідання українських письменників дожовтневого періоду. Збірник. - К. , 1977. - С. 90-95.
 4. Українка Л. Твори в п'яти томах. - К. : Держлітвидав України, 1951. - Т. 1. - 1951. - 552с.
 5. Кудрявцев М. Нерозкаяний бунт (пошуки свободи без духовності) //Слово і час. - 1999. - №8. - С. 27-32.
1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы