Информационная война и информационная преступность

Інформаційна війна та інформаційна злочинність

Негативні прояви становлення інформаційного суспільства породжують проблему інформаційної війни, яка вже стала центральною темою чисельних публікацій [4-5, 7-10]. Постійне зростання важливості інформаційних ресурсів викликає до них і протиправний інтерес; усвідомлюються практично необмежені можливості впливу на інформаційні системи за допомогою інформації та інформаційних технологій. Злочинність адаптується до умов інформаційного суспільства, модернізує свої традиційні види та генерує нові, породжуючи так звану “інформаційну злочинність”, до боротьби з якою непристосованим виявляється кримінальний закон. Першочергового вирішення, таким чином, потребує питання про співвідношення інформаційної війни та так званої інформаційної злочинності.

Хоча незаперечним є те, що особливої важливості набуває забезпечення інформаційної безпеки всіх сфер життєдіяльності суспільства та всіх його елементів, досі немає єдиної думки про те, що саме являє собою інформаційна війна: чи слід розглядати її як самостійний феномен, чи як війну “традиційну”, що ведеться за допомогою інформаційної зброї. В свою чергу, постає питання про те, чи є інформаційна зброя, таким чином, новітнім різновидом традиційної зброї, її загальною модифікацією або взагалі альтернативою. Зазначимо, що інформаційні впливи (застосування інформаційної зброї) на супротивника в тому чи іншому протистоянні, зокрема, збройному, здійснювались задовго до того, як інформацію було визнано повноправним об’єктом суспільних відносин. Зробити припущення про те, що інформаційна зброя є модифікацією традиційної зброї (її окремих видів) недозволяє те, що інформаційний вплив є сучасним (або випереджає) виникненню перших видів традиційної зброї, й те, що всі види традиційної зброї застосовуються незалежно від зброї інформаційної (не модифікуючись в неї), та зберігають властиві їм ознаки. Інформаційна зброя позбавлена таких ознак, однак їй притамані риси, не властиві традиційній зброї

Інформаційна зброя являє собою засіб здійснення запланованих дій з інформацією або ж алгоритм цілеспрямованого впливу на інформаційну систему шляхом передачі такій системі інформації (або здійснення з інформацією інших запланованих дій) [9]. Тобто, власне інформація як сукупність певних відомостей не становить інформаційної зброї. Разом з тим, інформація формує інформаційну зброю (стає нею), якщо включається до цілеспрямованої програми впливу на систему-мішень, яка має бути здатною призвести до досягнення запланованих суб’єктом впливу (який застосовує інформаційну зброю) кінцевих результатів. Водночас в якості інформаційної зброї можуть використовуватися й інформаційні технології - не лише як потенційно призначені для обробки, передачі та виконання інших запланованих дій з інформацією, а й в поєднанні зі здійсненням подання “на вхід” системи-мішені інформації певного характеру, зокрема, задля впливу на інформацію, яка циркулює в зазначений системі, чи її одержання. Здійснення інформаційного впливу можливе й без використання інформаційних технологій, чим викликане визнання власне за інформацією здатності виступати в якості інформаційної зброї. Інформаційні системи можуть виступати, в залежності від своєї сутності, як мішені або суб’єкти інформаційного впливу, та як середовища застосування інформаційної зброї. Водночас інформаційну зброю слід відмежовувати від інших засобів, які дозволяють вчиняти з інформацією ті чи інші дії – наприклад, інформація може бути знищена шляхом застосування практично будь-якого різновиду механічного впливу за допомогою відповідних засобів. Останні в усіх випадках не мають інформаційного характеру, а тому вплив на ту чи іншу мішень, який здійснюється за допомогою таких засобів, також не буде інформаційним. На відміну від традиційної зброї, зброя інформаційна є

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы