Информационные системы депозитарной деятельности

План

1. Характеристика системи депозитарної діяльності з погляду оброблення інформації

2. Організація роботи інформаційної системи депозитарію.

3. Огляд програмного забезпечення депозитарної діяльності 

 

1. Характеристика системи депозитарної діяльності з погляду оброблення інформації

Депозитарна і розрахунково-клірингова діяльність в останні десятиліття стала одним з домінуючих видів професійної діяльності на світових ринках цінних паперів. Ця діяльність забезпечує фундамент ринку цінних паперів. Значною мірою процедури обліку, клірингу й розрахунків визначають дієвість і ефективність фондового ринку та допомагають забезпечити ціліс­ність ринку, знизити рівень ризику і заощадити значні кошти. Схема взаємодії депозитарію з іншими суб’єктами фондового ринку щодо операцій із цінними паперами зображена на рис. 1.

1. Між торговцями цінними паперами укладається угода купівлі — продажу на біржі або в ТІС.

2. Біржа або ТІС надає депозитарію інформацію щодо укладених угод.

3. Торговець, що продав цінні папери, надає наказ зберігачу на списання цінних паперів зі свого рахунку.

4. Торговець, що придбав цінні папери, відправляє зберігачу наказ на зарахування цінних паперів на свій рахунок у цінних паперах.  

Рис. 1

Схема взаємодії депозитарію з іншими суб’єктами фондового ринку

5. Зберігачі передають накази в електронний спосіб у депозитарій.

6. Депозитарій звіряє отримані угоди на відповідність реквізитів та передає наказ на списання/зарахування цінних паперів на рахунок «Виставлені ЦП на торги». 7. Депозитарій надає інформацію покупцю про наявність цінних паперів у продавця.

8. Покупець здійснює перерахування грошей на розрахунковий рахунок депозитарію.

9. Депозитарій отримує від свого розрахункового банку виписку на переказ коштів

10. Депозитарій дає своєму розрахунковому банку розпорядження на перерахування кошів на рахунок продавця.

11. Депозитарій передає виписки з рахунків у цінних паперах зберігачам, а ті, у свою чергу, — клієнтам.

12. Депозитарій надає ТІС або біржі звіт про здійснені угоди.

Основу депозитарної системи країни утворюють Центральні (Національні) депозитарії. Головними принципами, на які орієнтуються у своєму розвитку існуючі Центральні депозитарії, є: дематеріалізація цінних паперів; розвиток послуг кредитування/

застави цінних паперів; розширення кола цінних паперів/інстру­ментів, що беруться на обслуговування; упровадження міжнародних операцій; установлення зв’язків між іноземними Центральними депозитаріями. Центральні депозитарії, що знаходяться в процесі становлення, у своїй діяльності виходять з таких принципів: створення методологічних основ стабільності й зниження ризиків на фондовому ринку залучення іноземних інвестицій; створення методо­логічних основ і стандартів депозитарного обліку й оптимальних умов для роботи Центральних депозитаріїв; підвищення ліквідності/оборотності ринку; розвиток інформаційно-технологічних систем; модифікація й уніфікація існуючих методів роботи у сфері операцій з цінними паперами.

Депозитарна система України представлена нині трьома депозитаріями: Національним депозитарієм України (НДУ), депозитарієм ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС) та депозитарієм Української фондової біржі (УФБ). Депозитарії виконують такі види діяльності:

зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;

кліринг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12