Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

План

1. Характеристика інформаційної системи фінансово-інвестиційних компаній.  

2. Огляд програмного забезпечення фінансово-інвестиційної компанії 


1. Характеристика інформаційної системи фінансово-інвестиційних компаній

Діяльність інвестиційних компаній пов’язана із залученням коштів для здійснення спільного інвестування шляхом власної емісії цінних паперів, розміщенням емітованих цінних паперів, проведенням торгових операцій з цінними паперами на залучені шляхом спільного інвестування кошти. Інвестиційна компанія створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Функціональна структура інформаційної системи щодо обліку торгових операцій з цінними паперами тісно пов’язана з функціями інвестиційної компанії та тими завданнями, що вона виконує. Використання інформаційної системи в інвестиційній компанії має забезпечувати виконання таких завдань:

  • інформаційне забезпечення контролю та регулювання процесів укладення та виконання договорів;
  • видачу регламентованої звітності та інформації за запитами фахівців компанії;
  • підвищення якості аналізу руху цінних паперів;
  • підвищення достовірності даних, що отримуються в результаті розв’язання завдання;
  • скорочення часу, необхідного для проведення аналізу даних.

Основні економічні завдання, що розв’язуються в інформаційній системі інвестиційної компанії, можна умовно поділити на три типи: реєстраційні, облікові та завдання аналізу.

До реєстраційних завдань належать: укладення і реєстрація договорів (замовлень) на операцію з цінними паперами, ведення реєстру клієнтів компанії. Облікові завдання стосуються обліку цінних паперів, обліку операцій з цінними паперами; формування звітних відомостей для контролюючих органів

До завдань аналізу належать: аналіз привабливості цінних паперів, формування портфеля цінних паперів, аналіз фінансових результатів від інвестування грошових коштів та ін.

Розв’язуючи завдання з укладення і реєстрації договорів (замовлень) на здійснення операцій з цінними паперами, керуються «Порядком ведення та зберігання документів торговцями цінними паперами».

У разі здійснення інвестиційним фондом комісійної діяльності з цінних паперів у інформаційній системі передбачається ведення двох видів договорів: договорів на виконання разових замовлень і договорів на обслуговування протягом певного терміну.

Договір на виконання разового замовлення укладається торгов­цем та клієнтом і передбачає виконання операції певного виду з конкретними цінними паперами.

Договір на обслуговування передбачає, що торговець протягом певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове замовлення містить доручення клієнта надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі, якщо клієнтом є юридична особа, також завіряється його печаткою.

У договорі на виконання разового замовлення вказується: номер та дата видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності

з випуску та обігу цінних паперів; вид послуги, яку торговець надає клієнту. Такими послугами є: посередницькі послуги з купівлі цінних паперів; посередницькі послуги з продажу цінних паперів; посередницькі послуги з обміну цінних паперів; інші послуги, передбачені чинним законодавством.

Зазначимо, що договір на разове замовлення може укладатися тільки на один із видів послуг.

У договорі на разове замовлення також міститься:

опис цінних паперів (у разі, якщо предметом договору є обмін цінних паперів, має бути зазначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы