Инновации в туризме

 

Сфера туризму сьогодні одна з найбільш перспективних і прибуткових. В світі на його частку доводиться близько 10% світового валового доходу, 8% загального об'єму світового експорту і 30-35% світової торгівлі послугами.

Туризм постійно розвивається, не дивлячись на різні перешкоди політичного, економічного і соціального характеру. Туристський бізнес у багатьох випадках є ініціатором і експериментатором в освоєнні і впровадженні сучасних передових технологій, безперервно змінює форми і способи пропозиції і надання послуг, відкриває і освоює нові можливості.

Працівники сфери туризму мають справу з різноманіттям форм і методів організації відпочинку, подорожей, культурного дозвілля. Розвиток туристського бізнесу можливий тільки на основі впровадження нових ідей, вдосконалення процесів виробництва товарів і послуг, розширення їх асортименту.

У туризмі щодня упроваджуються інновації найрізноманітнішого характеру під впливом, як науково-технічного прогресу, так і інтелектуального розвитку людства.

Інновації у сфері туризму іноді виникають абсолютно несподівано і навіть непередбачувано під впливом подій в суспільстві. Тому вивчення інноваційних процесів, причин появи нововведень, розробка методів їх впровадження представляє значний і практичний науковий інтерес.

Також важлива роль держави в розвитку інновацій у сфері туризму, а розробка і реалізація механізмів державної підтримки даних напрямів актуальна.

 Список літератури

 

 

  1. Малахова Н. Н. , Ушаков Д. С. Инновации в туризме и сервисе. - М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. -224с. («Туризм и сервис»);
  2. Новиков В. С. Инновации в туризме: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В. С. Новиков. - М. : Издательский центр «Академия», 2007. - 208 с. ;
  3. Севастьянова С
    А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства: учебное пособие / С. А. Севастьянова. - М. : КНОРУС, 2007. - 256 с.
  4. Современный словарь иностранных слов. Около 20000 слов. СПб: Русский язык: Дуэт: Комета, 1994. - 395 с.
  5. http://www. ticrk. ru – сайт Туристско-информационного центра Республики Карелия;
  6. http://vologdatourinfo. ru – сайт Туристско-информационного центра Вологодской области.

 

ичS?% ?? p*?нічування підшипників після|потім| закінчення нагріву до заданої температури. Нагрівач HI1610| оснащений автоматичним захистом від перегріву|перегрівання|. Простий в управлінні і регулюванні процесу нагріву.

 

 

 

 

HI| 1650 За допомогою індукційного нагрі|вача| HI1650| можна нагрівати підшипники масою до 200 кг Прилад має систему управління температурою нагріву в діапазоні від 0-240?С. Сердечник|осердя| переміщається по тих, що направляють|скеровують| і легко вводиться|запроваджує| в отвір підшипника. Нагрівач HI| 1650 містить|утримує| електронний таймер від 0 до 99 мин. Максимальна потужність нагрівача 10 кВт. Автоматичний захист від перегріву|перегрівання|, оптимальне розмагнічування, сучасна електронна база.

 

 HI| 1670 Індукційний нагрівач HI| 1670 призначений для нагріву великогабаритних підшипників масою до 550 кг з|із| мінімальним внутрішнім діаметром 60 мм і максимальним зовнішнім 1020 мм. Нагрів підшипників може вироблятися|справляти| як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні|становищі|. Електронна система управління температурою нагріву. Гарантія високої надійності нагрівача при важкій|тяжкій| повсякденній роботі. Простий в регулюванні процесу нагріву і управління|.

1 2 3 4

Похожие работы