Интернет как средство коммуникации людей

План

Інтернет як засіб комунікації людей

Особливості Інтернет-Спілкування

Електронна пошта - лист без конверта

Телеконференції

Інші мережні інформаційні ресурси

Література

Інтернет як засіб комунікації людей

 У сучасному суспільстві чиниться та нарощує темпи у своєму розвитку процес глобальної інформатизації, обумовлений дією певних "інформаційних тенденцій". За останні роки в цій галузі трапився значний стрибок. Провідне місце у цьому процесі займає виникнення та функціонування Інтернету.

Інтернет – це глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює весь світ. Сьогодні Інтернет має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10 %. До речі, можна припустити, що згодом ці відсотки можуть збільшуватись через конкуренцію між провайдерськими компаніями, які надають своїм потенційним клієнтам цікаві з точки зору ціни за надані послуги пропозиції. У свою чергу, це надає можливості все більшій кількості людей підключатись до мережі Інтернет та поповнювати лави вже існуючих користувачів.

Швидкий розвиток глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, який ми спостерігаємо протягом останніх років в Україні, впливає на різні галузі життя та діяльності людини.

Зарубіжні дослідники вважають, що одним із найбільш важливих факторів впливу Інтернету на соціальну активність є кількісні змінювання в умовах для обміну інформацією між людьми, а, отже, і в можливостях для їх інформаційних взаємодій у віртуальності. Завдяки Інтернету, комп’ютерні комунікації сьогодні формують нову сферу інформаційної взаємодії, яка призводить до виникнення нових видів суспільних відносин. Інтернет перестав бути просто системою схову та передачі величезних об’ємів інформації, як це було раніше, та став шаром нашої повсякденної реальності та сферою життєдіяльності великої кількості людей.

Взагалі всі послуги, надані мережею Інтернет, дослідники в галузі кіберпсихології умовно поділяють на дві категорії: обмін інформацією між абонентами мережі та використання баз даних мережі

Л. О. Пережогін розглядає Інтернет як систему доступу до інформації; джерело комерції; джерело професійної діяльності; засіб комунікації; соціальне середовище та субкультуру. Розглянемо кожний із критеріїв більш детально.

Особливість Інтернету як системи доступу до інформації обумовлена безмежністю інформаційних ресурсів, доступних користувачам. Кожен користувач може знайти для себе в мережі необхідну йому інформацію, яка може носити суто приватний, науковий, суспільний характер. Безсумнівною перевагою мережі є потенційна можливість кожного користувача розміщувати в мережі та робити доступною для необмеженої кількості інших користувачів власну інформацію. Мережа є напевно самим демократичним засобом масової інформації, що потребує жодних капіталовкладень та є доступним кожному. Ще однією перевагою є можливість зворотного зв'язку між користувачем і суб'єктом, що надав інформацію.

Особливість Інтернету як кола для комерційної діяльності обумовлена його відкритістю. Комерційна діяльність в Інтернеті розвивається за напрямками, безпосередньо або опосередковано стосовними до роботи самої мережі. Опосередковане відношення до мережі реалізується в створенні onlіne-ресурсів, що імітують звичайні види комерційної діяльності: рекламних сторінок, магазинів, аукціонів, електронних дошок оголошень, бірж тощо. Безпосереднє відношення реалізується в створенні Інтернет-ресурсів, що приносять прибуток шляхом реклами інших сайтів, провайдерською діяльністю, послугами по створенню web-сторінок, програмних продуктів. Легкість

1 2 3 4 5 6 7 8 9