Инвестиционная деятельность страховых компаний Украины - стратегия и приоритеты

У найближчій перспективі страхові компанії зі страхування життя будуть зайняті пошуком дохідних і надійних інвестиційних активів. Вони зацікавлені в таких цінних паперах, які б забезпечили мінімальну ставку дохідності в умовах прогнозованих темпів інфляції. В Україні ще тривалий час не буде існувати ліквідного та достатньо дохідного фінансового ринку. В цих умовах страховим компаніям доведеться вкладати свої кошти в короткострокові та ризикові фінансові інструменти. Тому держава повинна запровадити нові державні цінні папери, орієнтуватись переважно на вітчизняних інвесторів, розміщувати державні позики на внутрішньому ринку, забезпечуючи необхідний рівень дохідності, який би перевищував інфляційні очікування. Це дало б змогу активізувати інвестиційну діяльність фінансових посередників, особливо страхових компаній, а також не допустити відтоку коштів за межі країни.

Проблема побудови ефективної системи оподаткування страхової галузі має велике значення, оскільки від кількості податків, їх функціонального призначення, рівня ставок, диференційованого підходу, наявності та обґрунтованості пільг залежать можливості впливу податків на поведінку страхових компаній та інших суб’єктів економічної діяльності. Сьогодні це звучить особливо актуально, оскільки чинна система оподаткування страхових компаній ставить страховиків у виключне, порівняно з іншими юридичними особами, становище. Це єдина галузь, де оподатковується не прибуток, а дохід, що стало однією з основних причин існування різного роду податкових оптимізаційних схем. Останнє явище не можна назвати цілком негативним. Існують два типи податкової оптимізації: відстрочення податкових платежів, що широко використовується у країнах з ринковою економікою, та повне ухилення від сплати податків (характерне для України та інших країн, економічні реалії та податкове законодавство яких створюють податкові стимули до такої поведінки господарюючих суб’єктів)

Безумовно, такий дисонанс вимагає виправити ситуацію. Переконані, що ринок до таких дій держави готовий, доказом цього є рівномірний розподіл відповідей респондентів на запитання щодо оцінки характеру впливу сучасної системи оподаткування на інвестиційну діяльність страховиків.

Так 66,7% експертів – представників лайфових страховиків переконані, що система оподаткування має скоріше стимулюючий вплив, а решта висловились про нейтральний. У той час як 42,9% експертів з ризикових компаній вважають, що цей вплив скоріше дестимулюючий, а 7,1% - дестимулюючий.

Таким чином можна стверджувати: пільговий режим оподаткування страхових компаній втратив свою актуальність та починає виконувати дестимулюючу функцію в рамках національної економіки і є ефективним виключно відповідно до інтересів страховиків.

Прибуткове оподаткування страхових компаній в Україні можна ідентифікувати як недосконале. Використання виключно альтернативного податку на доходи створює неринкові переваги для страхування порівняно з іншими конкурентними секторами фінансового ринку, ігнорує інтереси бюджету, не стимулює ефективну страхову та інвестиційну діяльність.

На думку 70,6% експертів за умови залучення страховими компаніями вітчизняних чи іноземних інвестиційних ресурсів їх варто було б спрямувати у підвищення якості послуг; 52,9% - розвиток інформаційних технологій; 47,1% - на удосконалення збутової та продуктової політики, а 41,2% - у підвищення кваліфікації персоналу.

Спеціалізація страховика має якісний вплив на визначення ним пріоритетності щодо напрямів використання капіталу за умови залучення вітчизняних чи іноземних інвестиційних ресурсів.

Завадити здійсненню тактичних та стратегічних планів може реалізація низки ризиків, які притаманні вітчизняним страховикам, зважаючи на вище зазначене нагальною є потреба впровадження компаніями дієвої системи ризик-менеджменту. На думку 35,3% опитаних, їх компанії притаманний ризик недобросовісної

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы