Историческая фигура украинского гетмана - Богдана (Зиновия) Хмельницкого

ЗМІСТ 

Вступ.  

1. Історичні передумови Хмельниччини.  

2. Славний син української землі 

3. Видатний гетьман України.  

4. Стратег українського державного відродження.  

5. Переяславська Рада 1654 року: історичні реалії і політичні інсинуації 

6. Б. Хмельницький і Хмельниччина на Рівненській землі і в пам’яті рівнян.

7. Богдан Хмельницький і світ.  

Висновок.  

Список літератури.  


Вступ

 Однією з найяскравіших сторінок всеєвропейського і світового значення стала всенародна боротьба українського народу за своє визволення і національно-державне відродження в середині ХVІІ ст. під проводом славного сина і видатного гетьмана України Б

Хмельницького.

 Історична постать українського гетьмана і його історично коротке гетьманування - всього десять років, що увійшли в українську історію як Хмельниччина, - неоднозначно, але незмінно зацікавлено хвилюють не лише світове українство, але й широку світову спільноту.

 Ім'я великого сина українського народу Богдана (Зиновія) Хмельницького завжди було для українців символом боротьби за волю, людську гідність, за соціальне й національне визволення України.

 Його діяльність мала надзвичайно важливе значення для історичної долі сучасних українського і російського народів.

 Високі громадянські ідеали, в ім'я яких невтомно боровся з ворогами свого народу Богдан, благородна мета висвітила йому історичний шлях у віки. Особливим періодом цього сподвижницького життя стала Визвольна війна українського народу (1648-1654 рр. ), яку історична доля сподобила йому організувати й очолити.

 Й раніше Хмельницький уже користувався особливим авторитетом серед козацтва як низового, так і реєстрового, всебічно освічений і гострий розумом, він був добре знаний у польських колах, починаючи від короля і кінчаючи польськими управителями на Україні.

 Метою роботи є показання перебігу основних подій національно-визвольної війни; розкриття ролі Богдана Хмельницького та його сподвижників; прослідкування процесу державотворення та узагальнення діяльності Хмельницького та ролі Хмельниччини в українській і світовій історії.

 Завданням курсової роботи є висвітлення власного бачення суспільного портрета однієї з найбільш загальновизнаних історичних постатей України. Документальні матеріали, опублікована вітчизняна і зарубіжна історіографія дають для розкриття теми достатній достовірний матеріал.

 Важко знайти в світовій історії громадсько-політичного діяча, який би ще за свого життя привернув до себе таку пильну увагу, здобув таке широке визнання.

 Цілком природно, що людина, яка зуміла підняти і повести за собою у бурхливу звитягу найбільшої в Європі визвольно-революційної війни народ колись могутнього народу, не співпадали з інтересами тогочасних державницьких сусідів. Правомірні у всіх вимірах міжнародного права і загальнолюдських чеснот цілі повстання Б. Хмельницького, цілком зрозуміло, були злісновороже сприйнятті польсько-шляхетською Річчю Посполитою, як і її католицькими протекторами в Римі і багатьох інших європейських столицях.

 Феномен Б. Хмельницького і його така короткотривала доба постійно перебуває у центрі уваги української історичної думки - з початку 1648 року - від перших визвольних воєнно-політичних перемог видатного гетьмана,- і до нині.

 Загальновідома й доступна нині найширшому українському читачеві козацька літописна спадщина Самійла

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>