Исторические исследователи античности - Ксенофонт

час Коринфської війни (394—387 до н. е. ) Ксенофонт супроводжував Агесілая в походах.

За вірну службу спартанці подарували йому ділянку землі в містечку Скіллунт в Еліді поблизу Олімпії, де він оселився з дружиною і двома синами, Гріллом та Діодором. Після 371 до н. е. , коли фіванці розбили спартанців при Левктрах, Ксенофонту довелося переселитися до Коринфа. 369 до н. е. Афіни і Спарта уклали союз, і вирок щодо Ксенофонта був скасований. Але історик не повернувся на батьківщину, хоча і відправив до Афін своїх двох синів. Вони серед афінських вершників брали участь у битві при Мантінеї між афіняними і спартанцями з одного боку та фіванцями з іншого, де загинув Грілл. Ксенофонт жив у Коринфі до самої смерті — не раніше 356 до н. е.

Творчість

Збереглися майже всі праці Ксенофонта, які перерахував Діоген Лаертський. Іх зазвичай поділяють на чотири групи:

Історичні:

 • Анабазис (Anabasis) — спогади про похід Кіра, з перебільшенням власних заслуг.
 • Кіропедія (Виховання Кіра) — тенденційний педагогічний роман, політична утопія — життєпис ідеального монарха і устрій створеної ним держави.
 • Грецька історія (Hellenika)
 • Агесілай (Похвальне слово Агесілаю) — панегірик померлому у 361 до н. е. спартанському цареві

Філософські:

 • Спогади про Сократа (гр. Apomnemoneumata, лат. Memorabilia)
 • Домострой (Книга про господарство, Oikonomikos) — поради для раціонального ведення домашнього господарства.
 • Бенкет (Symposion)
 • Апологія Сократа (Захист Сократа на суді, Apologia)
 • Гієрон (Життя тирана) — філософський діалог, персонажами якого виведені сицилійський тиран Гієрон і поет Симонід Кеосський

Політичні:

 • Прибутки (Аттики) (Poroi) — дослідження способів поліпшення фінансової і податкової систем в Афінах.
 • Державний устрій Спарти (Lakedaimonion politeia) — вихваляння конституції Лікурга, у якій Ксенофонт бачив основу величі Спарти.
 • Державний устрій Афін (не всіма вважається автентичним)

Дидактичні:

 • Про їзду верхи (Peri hippikes)
 • Гіппархік (Проводир кінноти, Hipparchikos) — поради з удосконалення афінської кавалерії.
 • Кінегетик (Про полювання, Kynegetikos, автентичність оспорюється)

Твори Ксенофонта відрізняються простотою мови і ясністю викладу. Цикл сократичних творів був написаний Ксенофонтом з метою реабілітувати Сократа в суспільній думці і довести, що він був страчений несправедливо. Перед дослідниками завжди поставав питання про вірогідність зображення особи Сократа Ксенофонтом і Платоном. Ксенофонт зобразив Сократа насамперед як учителя моралі, ігноруючи відсторонені філософські міркування (головна відмітна риса двох версій образу Сократа). Твори Ксенофонта є такими ж літературними творами, а не історичними описами, як і діалоги Платона. Ксенофонт багато в чому спирався на літературну традицію «сократичних діалогів», найбільше значення для нього мали діалоги Есхіна, Платона й особливо Антісфена. Останнього він зобив персонажем своїх творів, використовуючи оповідання від першої особи (як було в діалогах Антісфена), а головне, наслідує створеному Антісфеном образу Сократа у своїх Спогадах, описуючи Сократа власником трьох характерних антісфенівських чеснот — «помірності», «витривалості» і «самодостатності».

Основний історичний твір — Грецька історія (в семи книгах), написана з проспартанський та антидемократичних позицій, за роками, але не за методологією, продовжує працю Фукідіда. Вона охоплює події з 411 до н. е. до битви спартанців з фіванцями при Мантінеї у 362 до н. е. У цьому творі Ксенофонт керується насамперед особистими симпатіями чи антипатіями до історичних осіб, чітко простежується також дидактико-моралізаторська спрямованість твору. Незважаючи на недолік об'єктивності, Грецька історія залишається головним джерелом історичних відомостей про цей період.

Філософія

Якщо вважати, що погляди, які Ксенофонт приписав Сократу, належать також йому самому, то твори надають широкий

1 2 3

Похожие работы