История города Острог

Історія міста Остріг

Історія Острога - це частина історії України. За своє більш як 900-річчя Острог пережив і роки піднесення, розквіту, слави, ставав центром культури та освіти на України, і роки занепаду, коли він перетворився у звичайнісіньке провінційне місто.

Місто Острог, районний центр Рівненської області, розташоване на межі Малого Полісся і Лісостепу, при впадінні річки Вілії у Горинь.

Пагорби, на яких знаходиться стара частина міста, утворюють гострий ріг, - звідси й місцева назва "Остріг". Але ймовірно, що назва міста походить від слова "острог", що у східних слов'ян означало укріплення, місце, огороджене частоколом. Вперше Острог згадується під 1100р. в Іпатіївському літописі.
Після історичної згадки про Острог у подальшому доля цього міста залишається мало вивченою і дослідженою. Відомо лише, що у 1241р. татаро-монголи під проводом хана Батия спустошили Русь. Острог поділив тоді долю всієї Руси-України і Волині.

Знову відомості про Острог з'являються у 1323 році, коли Литовський князь Гедимін спробував захопити Волинь, а польський король Владислав Люкетек захопив Галичину. Між Литвою і Польщею почалася боротьба за Волинь, у результаті якої Литва одержала поразку, а Польща захопила Луцьк та Володимир у 1349 році. У 1366 році між Казиміром Великим і Любартом був укладений трактат, за яким Луцьк і Острог відійшли до складу Литви. Відтоді історія Волині, Острога і Литви була тісно пов'язана.

В XII ст. Острог належав до Погоринського (Дорогобузько-Пересопни-цького) уділу, за володіння яким йшла довголітня боротьба між волинськими київськими князями; пізніше він увійшов до складу Волинського, а після об'єднання останнього з Галичиною у 1199 p. - до Галицько-Волинського князівства

Вірогідно, місто стало жертвою монголо-татарської навали сере-цини XIII ст. , однак згадки про нього в документах цього часу відсутні. Голо-вне місто Погорини - Дорогобуж не зміг відновити свого колишнього значення після погрому середини XIII ст. Політичний, господарський, культурний центр краю переміщається у XIV ст. в Острог, через який пролягали найваж-ливіші торгівельні шляхи. Східноволинські православні владики починають іменуватися єпископами Луцькими і Острозькими.

Місто, через яке проходили важливі торговельні шляхи із Заходу на Схід, швидко зростало. В середині 14 ст. воно стало резиденцією роду Острозьких( руського вельможи Костянтина-Василя Острозького, воєводи Київського, маршалка землі Волинської, старости Володимирського), які спорудили на узвишші, що підступає до річки Вілії, величний замок. Він мав важливе значення для Острога як економічного, політичного і культурного центру на Волині, його мури служили городянам надійним захистом від ворожих нападів.

Початок 16 ст. ознаменувався для Острога розвитком феодальних відносин, посиленням класового розшарування населення. Розвивалися ремесла і торгівля. Існували широкі торгові зв'язки з іншими містами, чому сприяло зручне географічне положення міста (тут схрещувалися торговельні шляхи з Молдавії, Волощини, Польщі, Литви, Росії, Білорусії). Відповідно до наданого в 1585 р. за магдебурзьким правом самоврядування, в Острозі проводилися щорічні ярмарки, щотижневі базари, на які приїздили купці навіть із сусідніх країн. Важливим джерелом доходу міста було мито, що накладалося на привозні товари.

Зручне розташування Острога в центрі історичної Волині; сприятливий клімат і

1 2 3 4 5 6 7