История и эволюция интеллектуальной собственности

Історія та еволюція інтелектуальної власності

Саме поняття „інтелектуальна власність” виникло в процесі тривалої (починаючи з XVII ст. ) практики юридичного закріплення за певними особами їх прав на результати інтелектуальної діяльності в сфері виробництва, науки, мистецтва, літератури тощо.

Щоб одержати ту чи іншу користь від об’єктів інтелектуальної власності, необхідно спочатку створити об’єкт інтелектуальної власності, а для цього потрібно затратити фінансові, людські та інші ресурси. Тому, якщо на даному підприємстві розроблена нова технологія одержання виробів з використанням власного об’єкта інтелектуальної власності, а конкурент почав незаконно виробляти такі самі вироби за цією технологією, то його вироби виявляться дешевшими, тому що він не буде нести витрати на розроблення технології, а отже, і конкурентноздатнішими. Таким чином, творець об’єкта інтелектуальної власності опиниться у невигідному стані.

Уже на початку XIV століття в Англії королівською владою присвоювалися особливі привілеї особам, що займалися створенням нових виробництв. Класичним прецедентом стала „справа виробників сукна з Іпсвіча” (1615р. ), при слуханні якої було заявлено: „Але якщо людина привнесла в королівство новий винахід або нове ремесло, ризикуючи при цьому життям і майном, і затративши свої засоби тощо, чи якщо людина зробила нове відкриття, то в подібних випадках король своєю милістю і прихильністю у відшкодування його витрат може подарувати йому привілей користуватися таким ремеслом чи промислом тільки певний час, оскільки спочатку люди королівства не мають уявлення про це ремесло і не мають ні знань, ні навичок, щоб користуватися ним. Але коли термін патенту минає, король може знову подовжити його”.

В подальшому система патентного права була багато в чому удосконалена. Але уже на початку XVII століття були закладені його основи.

Перші патентні закони з’явилися наприкінці XVIII - на початку XIX століття одночасно з розвитком і становленням правових положень в державах світу. Перший Конгрес США прийняв Патентний Закон в 1790 році. Потрібно відмітити, що в англійських колоніях у Північній Америці застосували англійське патентне законодавство королеви Єлизавети І, яке зберігалося ще декілька років і після завершення війни за незалежність (1775-1783 рр

). Патентне законодавство США від 1836 року затвердило його патентну систему.

Перший патентний закон у Франції був прийнятий в 1790 р. , у Росії - 1812 р. Винахідницька система виникла в тих країнах, котрі раніше за інших запровадили патентні закони (США, Франція, Англія, Німеччина), і передбачає видавання патенту справжньому автору винаходу. Заявкова система виникла в країнах, які запровадили патентні закони пізніше (Бельгія, Греція, Люксембург) і передбачає видавання патенту особі, котра подала заявку незалежно від участі в створенні винаходу.

В деяких державах патентне законодавство тільки зароджується. Так, в Афганістані, Саудівській Аравії, Судані винаходи охороняються шляхом так званих попереджувальних публікацій, котрі наводяться в офіціальних виданнях з метою закріпити за автором пріоритет і право на використання винаходів.

Історія виникнення патентних законів нерозривно пов’язана із загальним розвитком та впровадженням нових галузей народного господарства, технологій, техніки і т. п. Так, патентні закони про атомну енергію виникли в Англії в 1946 р. , в США - 1954 р. , в Індії -1962 р.

Щодо України, то в історичному

1 2 3 4 5

Похожие работы