История костюмов Полесья

Косміна О. Український народний костюм як полісемантична знакова система етносу // Феноменологія українського народного мистецтва: форма і зміст. Матеріали п'ятих Гончарівських читань. - К.,1998.- С.60.
40. Косміна О. Етнічна знаковість традиційного вбрання українців // Етнічність в історії та культурі: матеріали дослідження. - Одеса, 1998. - С.87-90.
41. Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ -поч. ХХ ст. -К.,1994.
42. Космина О. Этносимволическая знаковость народного костюма украинцев // Украинцы. - М., 2000. - С.238-242.
43. Булгакова Л. Народний одяг населення Київського Полісся (20-30 -х рр.. ХХ ст.) // Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип.1. Київська Полісся. 1994. - Львів, 1997.- С.123-148.
44. Булгакова Л. Традиційний жіночий одяг першої половини ХХ ст.// Полісся України:матеріали історико-етнографічного дослідження.Вип.2. Овруччина.1995. - Львів, 1999.- С.159-176.
45. Домненкова Л. Белорусско-украинские культурныэ взаимодействия (по материалам народного костюма Гомельского и Черниговского Поднепровья) //Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура. Книга 1-2. - К., 2000. - С.34-47
46. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. - Львів, 2000. - С.155-169.
47. Забочень М.С., Поліщук О.С., Яцюк В.М.. На спомин рідного краю. Україна у старій листівці. Альбом -каталог. К.,2000.-С.357 №751 752,

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы