История, состояние и перспектива развития виноградарства в Украине

біологічною властивістю винограду є сильний ріст розгалуженої кореневої системи та надземної частини, що зумовлює добрий розвиток кущів на малопродуктивних (схилових, кам’янистих, піщаних) землях. Площа таких земель у південних областях України, в Криму та на Закарпатті становить понад 150 тис. га. Освоєння їх під виноградники шляхом поліпшення родючості (внесення добрив, мікрозрошення), впровадження ефективних заходів боротьби з водною та вітровою ерозією дасть можливість раціонально використовувати високий біокліматичний потенціал цих земель.

Виноградарство-важлива і високоприбуткова галузь сільськогосподарського виробництва. Так у сільськогосподарських підприємствах Одеської області плодоносні виноградники, займаючи 2% площі сільськогосподарських угідь, дають 15% грошових надходжень і понад 20% прибутку від реалізації продукції рослинництва. Рівень окупності виробничих витрат у виноградарстві майже у півтора рази вищий, ніж у середньому по рослинництву.

Історія виноградарства та виноробства в Україні.

На основі палеонтологічних знахідок встановлено, що виноград був відомий уже в третинному геологічному періоді розвитку Землі (близько 55 млн. років тому). Батьківщиною культурного винограду (Упі8 уппгега) вважають Малу

Азію. Відомо, що ще 4-6 тисячоліть тому його вирощували в Середній Азії, Закавказзі, Єгипті та Месопотамії.

На території України - в Криму, районах північного та північно-західного Причорномор’я виноградарство і виноробство були дуже поширені в У-УПІ ст. до нашої ери, коли там появилися грецькі колонії Херсонес (біля Севастополя), Пантікапей, Тиритака, Мирмекій (Керченський півострів ), Ольвія (біля с. Парутино Миколаївської обл. ), Тіра (біля м. Білгород-Дністровський Одеської обл. ) та ін.

Після завоювання римлянами Криму та північного Причорномор’я виноградарство і виноробство занепали. Тільки в XIII-XIV ст. у колишніх грецьких колоніях виноградарство та виноробство були відновлені італійськими колоністами з Генуї. Проте падіння Візантії, а пізніше (XVII ст. ) завоювання турками генуезьких колоній надовго загальмували розвиток виноградарства і, особливо, виноробства (воно заборонено Кораном) у Криму та на півдні України.

Наприкінці XVIII ст. після приєднання Криму до Росії (1783 р. ) та звільнення від турецького ярма земель північного Причорномор’я починається новий етап розвитку виноградно-виноробної галузі

Із заснуванням міста Одеси почало зароджуватися виноградарство одеського регіону та всієї Таврійської губернії. У перші десятиріччя XIX ст. створюються виноградні розсадники на Південному березі Криму, які відіграли важливу роль у розвитку виноградарства в Україні. В цей час площі виноградників досягли 8,5 тис. га.

Добре почало розвиватися виноградарство і виноробство після призначення генерал-губернатором Новоросійського краю князя М. С. Воронцова. За його ініціативою безкоштовно роздавалися вільні землі та виноградні чубуки для закладання виноградників. Він домігся від уряду відміни акцизного збору на вино та впорядкування податкової системи, що значно активізувало торгівлю вином і розвиток виноробної галузі. З ім’ям князя М. С. Воронцова пов’язано створення першокласних виноградників на Південному березі Криму та унікального району виноробства. Він був одним з ініціаторів організації біля м. Ялти Никитського ботанічного саду. В 1828 р. тут організовано виноградно-виробниче учбове та дослідно-показове господарство „Магарач” (нині Інститут винограду і вина „Магарач” УААН), яке значно вплинуло на поширення кращих сортів винограду та створення вітчизняних марок вин.

Значну роль у розвитку виноградарства і виноробства в задністровських районах Одещини відіграло показове виноградно-виноробне господарство, яке було створено в тридцятих роках XIX ст. общиною виноробів із французької Швейцарії у с. Шабо. Наприкінці 80-х років XIX ст. колоністи із Шабо були піонерами в освоєнні під виноградники Нижньодніпровського піщаного масиву.

Протягом XIX ст. виноградарство і виноробство України розвивалося прискорено. Галузь набувала промислового значення.

1 2 3 4 5 6

Похожие работы