Историзм и архаизмы в литературных произведениях

Дзира Я. До питання про джерела архаїзмів у мові творів Тараса Шевченка // Українська мова і література в школі. — 1961. — № 5. 

 

1 2 3 4

Похожие работы