Иван Нечуй-Левицкий - украинский писатель

що саме Мелашка і Лаврін із «Кайдашевої сім'ї» відрізняються від інших персонажів своїми сонячними рисами. Але саме сонце осміяло своїх «дітей» за їхні нікчемні прагнення, заземлені ідеали, нехтування вродженого благоносною енергією.

Цікаву та цінну інформацію знаходимо у праці Нечуя-Левицького «Світогляд українського народу. Ескіз української міфології». Думаємо, що вчителеві доцільно звернути увагу на легенду про богиню Сонце. Це своєрідний кодіноформ» сміху окремих образів письменника.

У гумористичних творах І. Нечуй-Левицький засобами багатоликого мудрого сміху викриває ті шляхи, що ведуть до «обміління» людської душі. За висловом Р. Міщука, «Нечуй-Левицький одним із перших в українській літературі показав величезну дистанцію між цілісною натурою, яка не скорилася повсякденним обставинам життя, і тою масою, що керується у своїх вчинках хвилинними потребами». І далі дослідник приходить до висновку, що «концепція людини Нечуя-Левицького... включає в себе розуміння складної взаємодії радісних і тіньових сторін життя».

У контексті філософських суджень І. Нечуя-Левицького — фольклориста, етнографа, педагога, письменника («артиста зору») — у наступній статті шляхом сміхоаналізу повісті «Кайдашева сім'я» буде зроблена спроба залучити учнів-читачів до вирішення проблем концепції людини у «сміховому світі» сучасності.

 

Література.

  1. Бобровська Т. Філософія сміху І. Нечуя-Левицького. До проблеми аналізу сміхових жанрів літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002.- №2.
  2. Крутікова Н. Енциклопедія народного життя
  3. Пустова Ф.Д. Творчість Івана Нечуя-Левицького
  4. Тараненко М.П.   Літературно-естетичні погляди І. Нечуя-Левицького.
  5. Історя української літератури ХІХ ст. (у 3-х томах) за ред. М.Т. Яценка.
  6. В.Г. Дончик Історія української літератури ХІХ  ст. 1995р. „Либідь”.
  7. Загальна  українська література для школірів та студентів.
  8. Іванченко Р.Г. Іван Нечуй-Левицький нарис життя та творчості 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9