Изготовление изделий литьем

гідроксид натрію NaOH. При цьому дуже важливим є те, щоб NaOH і Cl2 під час електролізу не змішувались, бо вони хімічно взаємодіють один з одним з утворенням суміші солей: хлориду і гіпохлориту натрію NaCl і NaClO. Тому електролізери будують так, щоб обидва ці продукти електролізу були відокремлені один від одного.

По закінченні електролізу розчин, що містить NaOH і залишки нерозкладеного NaCl, упарюють. При цьому хлорид натрію як менш розчинна речовина викристалізовується і його відокремлюють, а NaOH як більш розчинна речовина залишається у розчині. Після цього розчин повністю випарюють і одержують NaOH у твердому стані.

Гідроксид калію добувають так само.

Водень і хлор, що утворюються як побічні продукти, використовують для одержання інших хімічних речовин, наприклад хлоридної кислоти.

 Властивості

Гідроксид натрію NaOH і гідроксид калію KOH — тверді безбарвні дуже гігроскопічні речовини. У воді розчиняються добре з виділенням значної кількості тепла.

У водному розчині вони майже повністю дисоціюють на катіони металу і аніони гідроксилу. На повітрі обидва луги як у твердому стані, так і в розчині поглинають вуглекислий газ повітря і перетворюються в карбонати. Тому їх слід зберігати в добре закритих посудинах.

Застосування

Гідроксид натрію є одним з найважливіших хімічних продуктів. У продаж гідроксид натрію поступає під назвою каустичної соди, або каустику. Найбільші кількості гідроксиду натрію споживає нафтопереробна промисловість для очистки нафтопродуктів від домішок кислот, миловарна промисловість, паперова, текстильна і інші.

Гідроксид калію значно дорожчий продукт. Його застосовують набагато менше, головним чином для виробництва спеціальних сортів мила.

 

 

1 2

Похожие работы