Измерения влажности и скорости движения воздуха

кількість теплоти випромінювання навколишніх тіл і деяка кількість її надходить через висту­паючий стовпчик ртуті термометра, що має температуру навколишнього по­вітря. Щоб зменшити цей вплив, треба захистити кульку екранами, обгорну­ти батистом виступаючий стовпчик ртуті, підвищити швидкість руху повітря і цим збільшити швидкість випаровування.

Як показують спеціальні дослідження, при швидкості повітря 1,5 - 2 м/с і температурі мокрого термометра tм > 20°С помилка становить приблиз­но 1% психрометричної різниці, і нею можна знехтувати.

Психрометричну формулу можна вивести з рівняння теплового балансу для кульки мокрого термометра; кількість теплоти Q1, передана від повітря в стаціонарному стані (температура мокрого термометра вже встановилась) і при відсутності тепловитрат, дорівнює кількості теплоти Q2, потрібної для випаровування води з поверхні батисту S, тобто

 

деa  - коефіцієнт теплообміну; Н - питома теплота випаровування, gm - шви­дкість випаровуванняз одиниці поверхні. Рівняння (1) віднесемо до оди­ниці часу.

 

Найпростіший тип психрометра - психрометр Августа - показано на рис. 2.

Психрометричний коефіцієнт А дуже залежить від швидкості руху по­вітря в області малих значень швидкості, а при великих швидкостях зміню­ється мало. Тому запропоновано конструкцію психрометра з примусовим ру­хом повітря (рис. 3). Це так званий аспіраційний психрометр.

Кулька правого термометра обгорнута батистом. Лівий термометр су­хий. По двох трубках 1, в які вміщено термометри 2, повітря з швидкістю 3 - 5 м/с продувається вентилятором 3. Батист змочують дистильованою водою за допомогою груші і піпетки.

За показами термометрів визначають температури tс і tм, коли вони встановляться при роботі вентилятора на повну потужність. Знаючи tс і tт і користуючись таблицями, визначають т і j.

 

Швидкість руху повітря в приміщеннях вимірюють приладами-анемометрами: термоанемометрами, анемометрами чашковими, індукційними та крильчастими

При вимірюванні в приміщеннях малих швидкостей руху повітря можна користуватися кататермометром (від 0,02 до 1 м/с). Це спиртовий термометр, шкала якого поділена на три градуси (35-38 °С). Для визначення швидкості руху кататермометр підігрівають у воді з температурою 65-75 °С до того моменту, коли спирт із термобалона заповнить капіляр і підніметься до половини верхнього розширення. Після цього кататермометр виймають з води, протирають насухо і підвішують в зоні, де треба визначити швидкість руху повітря. За секундоміром фіксують час охолодження приладу від температури 38°С до температури 35°С. По таблиці або по графіку, що додається до приладу, визначають фактичну швидкість руху повітря.

Анемометр (грец. ανεμος—вітер, μετρεω—міряю), прилад для вимірювання швидкості, а часто і напрямку руху потоків (газів і рідин), наприклад, повітря (вітромір). За конструкцією анемометри розподіляються на крильчасті, чашкові та термоелектричні. Найпростішим типом анемометрів є флюгер. Швидкість потоку вимірюється за швидкістю обертання ротора з лопатками або півкулястими чашками. При виникненні повітряного потоку, вітер штовхає чашечки, які починають крутитися навколо осі. Залежно від конструкції анемометра, він або заміряє число обертів чашечок навколо осі за заданий час, що дорівнює певній відстані, після чого розраховується середня швидкість вітру: відстань ділиться на час (анемометр ручний). Або чашечки з’єднані з електричним індукційним тахометром, що дозволяє приладу відразу показувати швидкість вітру на даний момент, без додаткових обчислень, і слідкувати за змінами в швидкості вітру в режимі реального часу (анемометр індукційний).

Сучасні анемометри мають значно ускладнену конструкцію. Лопасті і вимірювач розміщені в міцному корпусі, який не тоне у воді, настройки дозволяють вказувати одиниці вимірювання, які буде відображати анемометр на дисплеї. Використання додаткових пристосувань значно покращує результати вимірювань. Сучасні

1 2 3

Похожие работы