Изобразительный НАГЛЯДНОСТЬ И ТСО НА УРОКАХ ФИЗИКИ

ОБРАЗОТВОРЧА НАОЧНІСТЬ І ТЗН НА УРОКАХ ФІЗИКИ

 План

 1. Образотворча наочність і ТЗН; їх види.
 2. Психолого-педагогічні засади використання образотворчої наочності та ТЗН в навчальному процесі.
 3. Методика використання образотворчої наочності на уроках фізики.
 4. Використання ТЗН під час навчання фізики.
 5. Використання комп’ютера на уроках фізики.


1. Одним із основних принципів навчання є принцип наочності. Дотримання його під час навчання фізики в середній школі полегшує засвоєння учнями навчального матеріалу, сприяє формуванню в школярів наукових уявлень про фізичні явища та процеси, забезпечує міцні та глибокі знання. Але під час уроку не завжди можна демонструвати натуральні об'єкти і явища. Деякі явища чи речовини шкідливі для здоров'я (випаровування ртуті, радіоактивні речовини); деякі об'єкти мають занадто великі (космічний корабель, шлюзи) або дуже малі (кристалічна гратка, молекула) розміри. Інколи на натуральних об'єктах не видно складових частин та їх взаємодії (двигун внутрішнього згоряння, гідравлічний домкрат). Деякі демонстрації не можуть бути проведені через відсутність необхідного обладнання.

У таких випадках з метою забезпечення наочності навчання фізики звертаються до образотворчої наочності. Такі посібники можна поділити на дві групи:

 • об'ємні (моделі, макети, колекції);
 • площинні (таблиці, плакати, монтажі, діаграми, малюнки, записи та замальовки на дошці).

 

До технічних засобів навчання належать як технічні пристрої(проекційна апаратура, магнітофони) так і засоби навчання(діа- та кінофільми, діапозитиви, кодограми, відеозаписи). Останні є носіями навчальної інформації. Основне завдання технічних засобів - підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

За призначенням технічні засоби поділяються на інформаційні, контролюючі та навчаючі.

До інформаційних відносяться аудіовізуальні (навчальне кіно та телебачення, статична проекція)

За допомогою цих засобів учням надається навчальна інформація, реалізується принцип наочності.

Контролюючі технічні засоби призначені для визначення рівня та якості засвоєння навчального матеріалу.

Навчаючі технічні засоби призначені для індивідуального процесу навчання. Дидактичні можливості навчаючих машин визначаються мірою досконалості закладених у них навчаючих програм.

Роль та можливості образотворчої наочності та ТЗН на уроках фізики такі:

 1. Вони підвищують наочність навчання, ілюструючи пояснення вчителя.
 2. Повідомляють учням нові знання. У багатьох випадках дають повнішу і точнішу інформацію про явища та об'єкти, ніж інші засоби.
 3. Створюють можливість ознайомлення учнів із складними науковими дослідами, установками.
 4. Найповніше задовольняють інтереси учнів у галузі науки та розвивають їх природну допитливість.
 5. Застосування технічних засобів програмованого навчання звільняє вчителя від великого об'єму технічної роботи, дозволяючи більше уваги приділити творчій стороні його діяльності.

 

2. В основі використання образотворчої наочності та ТЗН на уроках фізики лежать цілком певні психічні процеси. Учитель використовує такі збудники, які сильно впливають на органи відчуттів учня, ґрунтовно перебудовуючи всі його психічні функції. Зорові і слухові аналізатори, які беруть участь у процесі сприйняття, забезпечують отримання міцніших і повніших знань про питання, що вивчаються.

Для сприйняття образотворчої наочності та ТЗН дуже важливо, що зорові аналізатори володіють значно вищою пропускною можливістю, ніж слухові. Але основну інформацію учні отримують за допомогою сигналів, які сприймаються слуховими аналізаторами. Таким чином, зоровий аналізатор як засіб одержання навчальної інформації має значні потенціальні резерви.

Для успішного навчання важливо, щоб у процесі сприйняття брало участь якомога більше видів цього процесу. На першому місці за

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные