Житомирская хореографическая школа искусств "Солнышко"

Житомирська хореографічна школа мистецтв „Сонечко”

Восени 1973 року випускниками Краснодарського державного інституту культури Михайлом та Тетяною Гузун був створений хореографічний ансамбль “Сонечко” в структурі художнього відділу Житомирського міського Палацу піонерів. За роки свого існування ансамбль здобув широке визнання, чисельність учнів у хореографічних групах ансамблю становила понад 500 учасників.

Форма гурткової роботи вже не відповідала вимогам часу, оскільки обмежувала розкриття творчих здібностей дітей, не давала змоги підвищувати їх професійність. Пошуки відповідної форми набуття хореографічних знань привели до створення в 1993 році школи хореографічного мистецтва “Сонечко”.

Створюючи один з перших на Україні в системі освіти позашкільний спеціальний хореографічний заклад, його засновники ставили за мету надати належні умови для розвитку дитячих обдарувань, а також підготувати учнів до участі в народному ансамблі танцю “Сонечко”, який є головним підрозділом школи, її творчою лабораторією.

Житомирська міська школа хореографічного мистецтва «Сонечко» - це комунальний профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямком діяльності якого є художньо-естетичний, що передбачає залучення учнів, вихованців до активної діяльності з вивчення вітчизняної і світової культури та мистецтва, оволодіння практичними уміннями та навичками у мистецтві хореографії, організації змістовного дозвілля.

Адреса ШХМ «Сонечко»:

10014, Україна, м. Житомир, вул. Михайлівська, 3,

тел. 0412 47- 41-77, факс. 0412 47-39-49.

Директор школи - Народний артист України, лауреат премії І. Огієнка, почесний громадянин міста Житомира Михайло Семенович Гузун

Художній керівник народного хореографічного ансамблю «Сонечко» - Народна артистка України, лауреат премії І. Огієнка, почесна громадянка міста Житомира Тетяна Іванівна Гузун.

Учням пропонуються до вивчення спеціальні хореографічні дисципліни: класичний, народно-сценічний, історико-побутовий, сучасний танець, спеціальна увага приділяється класу професійної майстерності, акробатики, викладаються основи музичної грамоти. У школі діють різноманітні гуртки: народної пісні, українського народного костюму, вишивки, східних єдиноборств (як однієї з форм вдосконалення мистецтва володіння тілом), функціонує секція верхової їзди на база кінно-спортивної бази школи. Народознавчий підхід у вихованні забезпечує всебічне та глибоке засвоєння учасниками ансамблю всього культурно-історичного досвіду рідного краю, виховує дітей палкими патріотами. Педагоги школи виховуючи національну свідомість учнів, навчають їх шанувати культуру українського народу, цінувати красу народного мистецтва, зберігати та передавати як цінний спадок наступним поколінням.

Предметом діяльності школи є всебічний розвиток обдарованих дітей, формування їх громадянської активності, естетичне виховання молоді. Щоденна кропітка праця педагогів школи направлена на розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися.

Навчальні плани передбачають розширення хореографічних знань із народно-сценічного, класичного, історико-побутового та сучасного танців. При вивченні хореографії у великій пригоді стають знання, отримані на уроках музичної грамоти, історії балету, акробатики. У школі діють  різноманітні гуртки: народної пісні, декоративного творення квітів

А з метою збереження національних традицій, виховання любові до ближнього, до рідної природи при школі існує кінно - спортивна база. Учні мають можливість не тільки спілкуватися, а й доглядати, годувати коней, навчатися верховій їзді та здобувати навики, які здавна були притаманні українському народові.

Структура школи багатоступенева: початкова, основна, старша, спеціальна увага приділяється класу професійної майстерності. Викладачі

1 2