Жизнь и творчество Ивана Кочерги

від бурхливої течії громад­ського,  не кажучи вже про політичне,  життя,  він прагнув спокою,  щоб можна було працювати,  творити.

Він одразу ж поступив на державну радянську службу,  працював за ревізора контрольної палати в Робітничо-селянській інспекції.   Однак він не покидає думки про літературну творчість і невдовзі повертається до неї,

Життя мудро відкрило йому очі на багато що.   Близько стикаючись із селянами та міським людом,  письменник глибше побачив і зрозумів ду­шу власного народу,  трударів.   І. Кочерга відчув велич і романтику геро­їчної історії рідного народу.   Він іншими очима поглянув на українську літературу,  історію,  і задум написати щось українською мовою опанував йо­го душу .   Треба сказати ,що після 1917р.  письменник неодноразово звер­тався до тем з української історії.   Але,  як пише він в одному листі,  " щоразу заважала ота нещадна вимогливість до обраної теми - то сюжет зда­вався не досить органічним для української п’єси ,  то вимагав довгочасно­го вивчення епохи,  стилю,  старої мови,  бо я здавна мріяв про історичну драму з життя українського міста".  

2.   У 1925р.   після кількарічної перерви в творчості драматург напи­сав першу п'єсу українською мовою й на українську тему - дотепну,  ве­селу ,  іскристу ,  а разом наснажену гуманістичним духом романтичну ко­медію " Фея гіркого мигдалю ".   Та це був лише перший крок у здійснені наміру драматурга-створити історичну драму з життя України.

І.   Кочергу найбільше цікавили ще не прочитані сторінки минулого.   Тож,  оглядаючись на багату бурхливими подіями історію України ,  він зупиняє свій погляд на величному в своєму трагізмі часі,  коли було придушено славнозвісну Коліївщину,  гайдамацьке повстання 1768р.

Іван Антонович,  ґрунтовно вивчав історичні джерела,  звертається до пе­ріоду Коліївщини і створює в 1927р.   історичну драму "Алмазне жорно".

П’єсу цю було написано до конкурсу на честь десятиріччя Жовтневої революції.   Вона часто виставлялася на кону багатьох театрів і мала вели­кий успіх

У 1928р.   була написана перша на сучасну тематику п’єса "Марксу пеклі" .   І. Кочерга звертається до народної легенди про козака Марка (Мар­ко Пекельний ,  або Проклятий ) ,  котрий наводить у пеклі лад розганяє чор­тів за що його повертають із пекла до життя.   Після виходу "Марка в пеклі" І. Кочерга починає ще пильніше приглядатися до події сучасності.   Певно,  щоб бути ближче до людей з їхніми турботами,  радощами й болями,  І. Кочерга 1928р.   переходить працювати до редакції газети "Робітник".

На матеріалах життя села він пише п’єси:" Натура й культура",  "На­вчила доля - де шлях до волі",  "Про що жито співає" та інші.   Свого часу ці п’єси охоче ставилися на сценах самодіяльних колективів Найчисельнішою стороною їх була злободенність,  але художній рівень п’єси був невисокий.   А проте й вони становили певний внесок у літературу і те­атральне мистецтво.

В українській драматургії тоді намітилися дві течії - побутово-реалі­стична та героїко-романтична.

Перша брала початок у творчості І.   Котляревського ,  І.   Карпенка-Карого,  М.   Кропивницького ,  витоки другої були в драмах Л. Українки ,  окремих п’єсах М.   Старицького,  І.   Карпенка-Карого.

Героїко-романтичну течію продовжила й перетворила в могутній потік мо­лода генерація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10