Качество жизни

План 

Вступ

Як виміряти якість життя громадян країни

Якість життя як чинник конкурентоспроможності економіки

Пропозиції та рекомендації

Вступ  

Якість життя як базис для розвитку людського капіталу є одним із ключових чинників національної конкурентоспроможності. Необхідність зміни парадигми стратегічного планування розвитку людського капіталу, застосування системного підходу до аналізу і програмування покращання якості життя набуває особливої актуальності у зв’язку з втратою нашою країною позицій у світових рейтингах конкурентоспроможності.

Загроза подальшого зниження рівня національної конкурентоспроможності через істотне погіршення якості життя обумовлює необхідність реалізації системи цільових заходів для забезпечення планування і контролю індикаторів якості життя, усвідомлення суспільством категорії якості життя як одного із визначальних чинників конкурентоспроможності та соціально-економічного розвитку держави, запровадження у практику параметрів якості життя як головних результуючих показників ефективності діяльності органів державного управління на всіх рівнях. Для цього у аналітичній записці пропонуються заходи, які мають на меті змінити парадигму стратегічного планування розвитку людського капіталу в Україні та привернути увагу органів державного управління до планування і контролю ключових показників якості життя; забезпечити здійснення оцінки якості життя як одного з показників ефективності діяльності органів державного управління на регіональному і субрегіональному рівнях управління; сформувати систему оперативного моніторингу якості життя населення на всіх рівнях управління як показника ефективності державної політики.

Як виміряти якість життя громадян країни

У рейтингу країн за якістю життя Україна посіла 57 із 63 позицій, а сама якість життя в Україні названа однією з найнижчих у Європі та країнах колишнього Радянського Союзу. Такими є результати дослідження “Оцінка соціально-економічних досягнень і потенціалу України,” проведеного із залученням як державних, так і недержавних організацій на гроші канадської агенції з міжнародного розвитку. Крім того, дослідження засвідчило, що населення України надалі стрімко зменшується. Зокрема, автори дослідження прогнозують, що до 2030 року населення України зменшиться до 37 мільйонів, а до 2050 року – до 29 мільйонів осіб.

Ідея, та і сам стійкий вираз «якість життя» народилися в США і Японії після Другої світової війни: бурхливий економічний розвиток спричинив до збільшення матеріальних благ на душу населення

Матерія

Передбачалося, що чим більше в сім`ї нових речей тривалого користування, тим щасливіше люди. Тому перші дослідження якості життя сьогодні не можуть не викликати усмішки: обчислювалася динаміка зростання сімейних доходів, швидкість придбання телевізора, пилососа, меблевих гарнітурів та іншими простими людськими радощами. Таким чином відтворювалася швидкість, з якою споживачі йдуть до свого щастя.

Зрозуміло, що такий спосіб вимірювання якості життя можливий при абсолютно стійкій ситуації. По-перше, всі повинно вірити, що матеріальні блага ведуть до неминучого щастя. По-друге, розшарування за матеріальною ознакою повинне бути мінімальним, а верхня планка (там, де починається «щастя») повинна бути стабільна і досяжна для переважної більшості населення.

Зараз ми вже позбавлені подібних ілюзій: із-за стрімкого зростання технологій мало хто чітко уявляє, скільки речей йому потрібно для остаточного задоволення; через постійні оглядання на чуже багатство ми слабко усвідомлюємо свої потреби, через рекламу регулярно відчуваємо себе чимось обділеними.

Загалом, це був згубний шлях (як для дослідників, так і для простих смертних) – прирівнювати якість життя до рівня життя.

Свідомість

Спроби виміряти якість життя на цьому

1 2 3 4 5 6

Похожие работы