Каноническое право

П Л А Н

 Вступ

Становлення канонічного права

а) Формування церковної організації система канонічного права

а) Шлюбно-сімейне право

б) Спадкове право

в) Кримінальне право

г) Боргове і торгове право

Список використаної літератури

  ВСТУП

  Історія держави і права зарубіжних країн відноситься до числа тих суспільних наук, які прийнято називати історико-правовими, оскільки вони мають пряме відношення як до науки історії, так і до науки про державу і право.

   Конкретно-історичні закономірності розвитку   держави і права мають свою специфіку в порівнянні із закономірностями розвитку суспільства, бо держава і право займає в ньому особливе положення. Володіє відносною самостійністю.

 Історія держави і права зарубіжних країн тісно пов'язана з іншою юридичною наукою і учбовою дисципліною - теорією держави і права, також вивчаючої закономірності розвитку держави і права. На відміну від теорії держави і права історико-правові науки вивчають конкретні процеси розвитку державно-правових інститутів і явищ, що розвиваються в хронологічній послідовності і що з'являються в певному історичному просторі.

  У вітчизняній літературі прийнято виділяти в історії людства наступні основні епохи: стародавній світ, середні століття, новий і новітній час (ХХ ст. ). Кожна з цих епох є історичним ступенем в розвитку держави і має рацію[1].

   Предметом вивчення теми є канонічне право, яке у свою чергу займало особливе місце в процесі формування загальноєвропейської правової культури в середні століття.

   Мета роботи  - показати необхідність вивчення загальних принципів, положень, конституційних основ системи і становлення канонічного права як самостійного етапу розвитку європейського права

Канонічне право це ціла епоха в історії європейського права.

     Запропонована тема включає такі поняття і положення як:

  • історія християнства;
  • розкол християнства і наслідки цього розколу;
  • католицизм;
  • папа римський - структура церковного управління;
  • види правового регулювання;
  • інквізиція, контроль за дотриманням законності;
  • церковні суди: повноваження і ієрархія.

         Дана тема, на мій погляд, дуже цікава для більш глибокого вивчення, оскільки теоретичне і практичне значення вивчення окремих тим також велике, як і вивчення історії держави і права зарубіжних.

  Історію часто називають пам'яттю народу, вона є гігантською лабораторією світового соціального досвіду. Через свою пізнавальну цінність, інформативності історія держави і права - дієвий інструмент формування історичної свідомості. Ця наука дає можливість не тільки глибше зрозуміти державно-правові реалії сучасності, але і прогнозувати подальший розвиток держави і права. Вона озброює нас - юристів, яким належить трудитися на рубежі ХХ і ХХI ст. , необхідними знаннями, які допоможуть нам в практичній діяльності.

СТАНОВЛЕННЯ КАНОНІЧНОГО ПРАВА:

формування церковної організації, поняття і джерела канонічного права

  Канонічне право виникло спочатку як право християнської церкви в цілому.

         Християнство виникло як релігія бідних і рабів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные