Капитал в сфере торговли. Торговая прибыль

class="a" style="text-align: Торговий капітал розпадається на два підвиди: товарно-торговий і грошово-торговий. Спільне у них те, що і один, і другий авансуються на видатки обігу, і як товарно-торговий капіталіст отримує прибуток нарівні з промисловим капіталістом, так і грошово-торговий капіталіст отримує прибуток, а не проценти. Відмінності полягають у тому, що перший має справу з оборотом товарів, його основна функція — реалізація товарного капіталу, тобто перетворення у грошову форму капіталу; інший має справу з обігом грошей, бере участь у торгових операціях.

Торговий капітал — це відокремлена частина не індивідуального промислового капіталу, а суспільного. Це виявляється у тому, що торговий капіталіст має справу не з одним промисловцем, а з багатьма, перетворює товарний капітал у грошовий відразу багатьох промислових підприємців.

Конкретно і наочно суть торгового капіталу виявляється у його функціях. До основних функцій торгового капіталу належать:

4)       перетворення товарного капіталу у грошовій, або реалізація додаткової вартості;

5)       розв’язання суперечностей промислового капіталу;

6)       торговий капітал, будучи капіталом обігу, не створює власності, але сприяє збільшенню додаткової вартості і норми прибутку.

В Україні товарно-торговий та грошово-торговий капітал набув деякого розвитку та об’єму, але в ньому також спостерігаються присутні для сучасного економічного суспільного та економічного становища протиріччя та кризові риси. Для його подальшого кількісного та якісного розвитку треба багато зусиль підприємців, держави та всього суспільства. Після розгляду й аналізу вищевикладених проблем і пропозицій по їхньому рішенню, без яких немислиме існування і плідна життєдіяльність нашого суспільства, напрошується єдино можливий у цій непростій ситуації висновок, що для нормального функціонування товарно-торгового та грошово-торгового ринку України й успішного введення в цивілізоване русло відносин між його суб'єктами необхідні наступні конкретні кроки:

1.    Негайне прийняття і неухильне перетворення в життя нормативно-законодавчих актів, що регулюють господарську діяльність приватних підприємців і підприємств державного та колективного сектора в рамках національного ринку;

2.    Створення рівноправних умов для успішної роботи підприємств усіх форм власності  і проведення грамотної антимонопольної політики, що буде рубати на корені зачатки новоявленого монополізму;

3.    Надання державної допомоги в створенні і підтримці такій новій, властивій ринковій економіці типів ринків, як ринок інвестицій, капіталів, ринку робочої сили, а так само ринку інтелектуальних ресурсів, на першому етапі їхнього функціонування.

Список використаної літератури

 1. Аптекарь С. , Чумаченко Н. Комплексное исследование функционирования бирж на рынке Украины // Экономика Украины, № 12 2000.
 2. Барр Р. , Политическая экономия. Т. 1. М. , ”Международные отношения”, 1995.
 3. Бергер П. Капіталістична революція: п’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи. К. , ”Вища школа”, 1995.
 4. Ермишин П. Г. Основы экономической теории. М. , 1999.
 5. Жаліло Я
  А. , Лупацій В. С. , Сменковський А. Ю. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики // http://www. niss. gov. ua/book/Jalilo2/index. htm
 6. Задоя А. А. , Петруся Ю. Е. Основы экономической теории. М. , Рыбари, 2000.
 7. Маркс К. , Энгельс Ф. Капитал. ПСС, т. 25, ч. 1.
 8. Мостовая Е. Б. Основы экономической теории: Курс лекций. Москва — Новосибирск, 1997.
 9. Основи економічної теорії / За ред. Ю. В. Ніколенка. Кн. 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие работы