Карбоновые кислоты

Карбонові кислоти

Поширення у природі

Карбонові кислоти є надзвичайно поширеними у природі органічними сполуками і виконують різноманітні функції в живих організмах.

Класифікація карбонових кислот

Класифікація за кількістю карбоксильних груп

  • монокарбонові кислоти, наприклад: мурашина кислота, оцтова кислота.
  • полікарбоннові кислоти, наприклад: щавлева кислота, янтарна кислота

Класифікація за будовою вуглеводневого радикалу

  • насичені карбонові кислоти, наприклад: мурашина кислота, оцтова кислота.
  • ненасичені карбонові кислоти, наприклад: акрилова кислота
  • ароматичні карбонові кислоти, наприклад: бензойна кислота 

Отримання і хімічні властивості одноосновних карбонових кислот

Отримання

1. окислення спиртів або альдегідів 

Отримання мурашиної кислоти

1. каталітичне окислення метану

 2CH4 + 3O2 → 2H-COOH + 2H2O

2. Взаємодія оксиду Карбогену(ІІ) з гідроксидом Натрію при нагріванні

CO + NaOH → H-COONa;

H-COONa + H2SO4 → H-COOH + NaHSO4

Отримання оцтової кислоти

1. каталітичне окислення бутану

2CH3–CH2–CH2–CH3 + 5O2 →  4CH3COOH + 2H2O

2. Взаємодія оксиду Карбогену(ІІ) з метанолом

CH3OH + CO → CH3COOH

Отримання ароматичних кислот

1. окислення гомологів бензолу 

Хімічні властивості

1. карбонові кислоти проявляють всі властивості характерні для неорганічних кислот і є слабкими електролітами:

2СH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2;

2СH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O;

СH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O;

2СH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2;

СH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

СH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + NaHSO4

2

утворення складних ефірів (реакція етерифікації) у присутності каталізатора - сульфатної кислоти: 

Зворотна реакція називається омиленням або гідролізом складного ефіру.

МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ 

Мурашина кислота

Мурашина кислота (метанова кислота) НСООН являє собою рідину (tпл. =8,30С; tкип. =100,80С) з дуже різким запахом; добре розчиняється у воді і етиловому спирті; проявляє бактерицидні властивості. Солі мурашиної кислоти називаються форміатами.

Вперше мурашину кислоту було виявлено у їдких виділеннях мурах. Мурашина кислота вміщується також у кропиві.

У промисловості мурашину кислоту отримують наступним методом:

CO + NaOH → HCOONa;

HCOONa + H2SO4 → HCOOH + NaHSO4.

Для мурашиної кислоти характерними є всі властивості карбонових кислот. До особливостей слід віднести виражені відновні властивості мурашиної кислоти, наприклад, реакцію срібного дзеркала: 

Використання:

• виробництво тканин, паперу, шкіряних виробів

• виробництво лікарських препаратів

• консервація зелених кормів для худоби

• харчова промисловість: дезінфекція обладнання, консервація соків.  

Оцтова кислота

Оцтова кислота (етанова кислота)

1 2 3

Похожие работы