Классификация информационных ресурсов

сфер діяльності, особливо виділимо електронні інформаційні ресурси, під якими пропонується розуміти інформаційні ресурси, які представлені в електронній формі чи в будь-якому іншому виді, готовому для оперування ними в машинно-технічних системах, засобах і приладах. Так, програмне і інформаційне забезпечення ЕОМ, циркулюючі в АСУ і формовані за результатами обробки РЛС данні та інша інформація, що існує в електронному вигляді і використовується для вирішення конкретних задач, є електронним інформаційним ресурсом, причому актуальним. Згідно з цим визначенням, електронним інформаційним ресурсом є і сукупність сигналів, випромінюваних радіоелектронними засобами протидіючої сторони і утворюючих конкретний стан радіоелектронної обстановки. Але це потенційний електронний інформаційний ресурс, адже він, з одного боку, доступний засобам радіоелектронної розвідки (потенційно доступний), а з іншого - його ще потрібно перетворити в актуальний інформаційний ресурс, наприклад, шляхом вирішення задач розпізнавання сигналів, об'єктів випромінювання тощо. Слід відзначити, що під це визначення підпадають також аудіо- і відеозаписи на будь-якому носію, а також сукупність сигналів радіо- і телеефіру. Доречно відзначити, що інформаційні ресурси можуть перетворюватися з електронного в неелектронний і навпаки.

За значущістю інформаційні ресурси діляться на стратегічні, тактичні і оперативні [5].

Стратегічні інформаційні ресурси - ресурси, що забезпечують перманентний процес формування менталітету нації як найбільш значущого чинника сталого прогресивного розвитку країни. При цьому під менталітетом розуміється інтегральна характеристика свідомості і підсвідомості соціальних суб'єктів, яка визначає їх образ мислення і дій. До складу стратегічних інформаційних ресурсів мають надходити перетворені в легкодоступну численним користувачам, в тому числі і в електронну форму світоглядні, культурологічні, історичні, правові та інші розділи гуманітарних та фундаментально-природничих знань

У воєнній сфері до стратегічних ІР можна віднести воєнну доктрину, закони, що регламентують воєнну діяльність, фундаментальні положення воєнної безпеки, тощо. Іншими словами, до стратегічних інформаційних ресурсів відносяться ресурси, що створюються і використовуються для забезпечення стратегічних цілей.

Тактичні інформаційні ресурси включають прикладні науково-технічні, економічні, екологічні, демографічні і інші знання, перетворені в ресурс і необхідні для забезпечення розв'язання в поточному періоді проблем, наприклад, поточних проблем інформаційної чи воєнної безпеки. В воєнній сфері -це сукупність основних положень оперативного мистецтва і тактики родів військ, це воєнно-прикладні знання, що одержуються курсантами і слухачами військово-учбових закладів, статути і настанови тощо. Це також математичне і програмне забезпечення АСУ і інформаційних систем воєнного призначення.

Оперативні інформаційні ресурси - це поточна ділова, комерційна і інша довідкова інформація, що орієнтована на задоволення щоденних потреб в різних сферах діяльності. Для воєнної області - це відомості воєнного характеру, що добуваються (отримуються) чи створюються під час розвідки, збору інформації, інформаційної роботи штабів та іншої інформаційної діяльності, а також інформація, що циркулює в АСУ воєнного призначення, по каналам взаємодії, в інформаційних системах різного рівня, в тому числі і в системах технічної розвідки, оперативні директиви, доповіді, довідки, донесення тощо.

За приналежністю інформаційні ресурси можуть бути: загальнонаціональні (фонд бібліотеки НАН України їм. Вернадського); галузеві (інформаційні ресурси Міністерства оборони України); виду військ (інформаційні ресурси Військово-Повітряних Сил); роду військ (інформаційні ресурси ППО Сухопутних Військ); інформаційні ресурси оперативного об'єднання (інформаційні ресурси радіотехнічної бригади), інші.

За предметною областю (за призначенням) інформаційні ресурси діляться в залежності від того, для вирішення

1 2 3 4 5

Похожие работы