Классификация менеджеров

Менеджмент як наука, широко використовує різноманітні психологічні теорії про класифікацію особистості. Ще в 470 р. до н. е. Конфуцій говорив, що ті , ". . . хто має вроджені знання, варті всіх. Далі йдуть ті, хто отримує знання через навчання. Далі – ті, хто приступає до навчання, зустрівшись із труднощами. Ті ж, хто, зустрівшись із труднощами, не вчаться, стоять нижче за всіх".

Древні психологи поділяли людей на чотири групи, назви яких на сучасній мові звучать так: люди знань, люди влади, люди бізнесу, люди праці.

У класичному менеджменті найбільше поширення має теорія професора Массачусетського технологічного інституту Дугласа МакГрегора, яку він виклав у 1960 році в знаменитому творі "Людська сторона підприємства". За словами МакГрегора управління – це мистецтво налаштовувати людські стосунки. Існує дві форми цього мистецтва, або дві терії управління. Одна – традиційна, чи ортодоксальна: вона базується на вченні Тейлора і співпадає із звичайними поглядами підприємців та управлінців. Цю теорію МакГрегор називає "теорією Ікс, або автократичною".

 За Д. МакГрегором, всі управлінці умовно поділяються на дві великі категорії "X" і "Y".

Характеристика менеджерів категорії "Х"

Теорія "Х". Типовий середній індивід – лінивий, тупий, намагається, при можливості, уникнути праці, тому його постійно необхідно спонукати, змушувати, контролювати, спрямовувати, загрожувати покаранням для того, щоб він напружено працював над досягненням цілей підприємства. Посередня людина, бажає того, щоб нею керували, уникає відповідальності, нечестолюбний та більш за все тривожиться про свою власну безпеку

Теорія Ікс виражена у словах Г. Форда: "Крупний бізнес занадто великий, аби дозволяти собі людяність. Мені жалко того біднягу, який настільки слабкий і мягкотілий, що йому завжди потрібна атмосфера доброзичливості на роботі".

Стратегія "Х" в управлінні. Мотивація: у такому випадку ефективною може бути лише зовнішня мотивація, позитивна або негативна. Практика управління: пасивне ставлення до праці потребує авторитарного стилю управління. За умови, коли працівники роблять тільки те, що їм доручають, керівнику доводиться приймати рішення, організовувати та планувати роботу, розподіляти завдання, вказуючи кожному чітко визначений вид і обсяг роботи.

Теорія Ікс дає певні результати, але вона антинаукова, запевняє МакГрегор. Вона заперечує досягненя сучасних наук, зокрема наук про людину. Люди зовсім не такі, як вважають Ігрек-керівники. Їм присутні від природи зовсім інші якості, із природи яких виходить інша, краща теорія управління – "теорія Ігрек". МакГрегор відкидає біблейську уяву про працю як покарання за райський гріх. Праця розумова чи фізична природна, так само, як гра або відпочинок.

Характеристика менеджерів категорії "Y"

Теорія "Y". Посередній індивід, при відповідній підготовці та умовах не лише бере на себе відповідальність, але й прагне до неї. Зовнішній контроль та погрози покарання не є обов’язковою умовою для організації зусиль людей. Людина здатна сама себе контролювати, коли вона направляється до мети, у досягненні якої зацікавлена. Зусилля, прикладені людиною на досягнення цілі, пропорційні очікуваній винагороді. Здатність виявляти творчу фантазію, винахідливість і нові підходи до вирішення проблем підприємства властиві більш широкому колу працівників. Інтелектуальні можливості робітника невичерпні і використовуються не повною мірою.

Стратегія "Y" в управлінні. Мотивація: вплив внутрішньої мотивації достатньо

1 2 3 4 5

Похожие работы